איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברבאיה חיים ויקטור   ישיביץ (מוגילביץ) בת עמי   צוהר (וולובלסקי) עליזה
בושמי שלמה   ישיביץ מרדכי   ציפריס יצחק
ברוור אסתר   לבוק זליג   ציפריס רבקה
ברוור מנחם   לבוק (בק) רחל   קאופטייל מיקי מנחם
ברקאי אפרים   לוי (באשר) לונה   קאופטייל (בוכסטר) סימי שולמית
ברקאי יוספה   מוזס (אלכמיסטר) לאה   קובל (סוסלינסקי) עדה
ברקוביץ בארי (שפינר) פאולה   מוזס משה   קניזניק משה
ברקוביץ בארי שמעון   מינץ (רוחימוביץ) שרה   קניזניק (רופמן) מתילדה מלכה
בשארי יוסף   מלכין אלכסנדר   קנר קלרה
בשארי (דמארי) צביה   מלכין יבגניה   קרון דב
גולדשטיין אמיל   נוימן ליאון אריה   קרון מינה
גרינבלט אריה   נוימן (ארדיטי) רות   קרוניק אוה חוה
גרינבלט (רוחימוביץ) הדסה   סוסלינסקי זליג   קרוניק שלמה
גרשט יצחק   סוסלינסקי חנקה   רוס (יודלביץ) יעל ג'וליט
גרשט (בוצ'ן) שרה   פטריאס מקס   רוס משה
ויס (הירש) יוטה   פטריאס (קולדין) מרים   שניידרמן אסתר
ויס משה ברוך   פלסר צבי   שניידרמן מתתיהו אברהם
חבלצקי יוסף   פלסר (גוטפריד) שרה    
חבלצקי (נובופרוצקי) פנינה   פקולה (גרינברג) רחל