איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברבאיה חיים ויקטור   ישיביץ (מוגילביץ) בת עמי   פקולה (גרינברג) רחל
בושמי שלמה   ישיביץ מרדכי   צוהר (וולובלסקי) עליזה
ברוור אסתר   לבוק זליג   ציפריס יצחק
ברוור מנחם   לבוק (בק) רחל   ציפריס רבקה
ברקאי אפרים   לוי (באשר) לונה   קאופטייל מיקי מנחם
ברקאי יוספה   מוזס (אלכמיסטר) לאה   קאופטייל (בוכסטר) סימי שולמית
ברקוביץ בארי (שפינר) פאולה   מוזס משה   קובל (סוסלינסקי) עדה
ברקוביץ בארי שמעון   מטמן כהן (אנדלהיים) תהילה   קניזניק משה
בשארי יוסף   מינץ (רוחימוביץ) שרה   קניזניק (רופמן) מתילדה מלכה
בשארי (דמארי) צביה   מלכין אלכסנדר   קנר קלרה
גולדשטיין אמיל   מלכין (אמיניטוב) יבגניה   קרון דב
גרינבלט אריה   נוימן ליאון אריה   קרון מינה
גרינבלט (רוחימוביץ) הדסה   נוימן (ארדיטי) רות   קרוניק אוה חוה
גרשט יצחק   סוסלינסקי זליג   קרוניק שלמה
גרשט (בוצ'ן) שרה   סוסלינסקי חנקה   רוס (יודלביץ) יעל ג'וליט
ויס (הירש) יוטה   פטריאס מקס   רוס משה
ויס משה ברוך   פטריאס (קולדין) מרים   שניידרמן אסתר
חבלצקי יוסף   פלסר צבי   שניידרמן מתתיהו אברהם
חבלצקי (נובופרוצקי) פנינה   פלסר (גוטפריד) שרה