איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברבאיה חיים ויקטור   ישיביץ (מוגילביץ) בת עמי   פקולה (גרינברג) רחל
ברוור אסתר   ישיביץ מרדכי   צוהר (וולובלסקי) עליזה
ברוור מנחם   לבוק זליג   ציפריס יצחק
ברקאי אפרים   לבוק (בק) רחל   ציפריס רבקה
ברקאי יוספה   לוי (באשר) לונה   קאופטייל מיקי מנחם
ברקוביץ בארי (שפינר) פאולה   מוזס (אלכמיסטר) לאה   קאופטייל (בוכסטר) סימי שולמית
ברקוביץ בארי שמעון   מוזס משה   קובל (סוסלינסקי) עדה
בשארי יוסף   מינץ (רוחימוביץ) שרה   קניזניק משה
בשארי (דמארי) צביה   מלכין אלכסנדר   קניזניק (רופמן) מתילדה מלכה
גולדשטיין אמיל   מלכין יבגניה   קנר קלרה
גרינבלט אריה   נוימן ליאון אריה   קרון דב
גרינבלט (רוחימוביץ) הדסה   נוימן (ארדיטי) רות   קרון מינה
גרשט יצחק   סוסלינסקי זליג   קרוניק אוה חוה
גרשט (בוצ'ן) שרה   סוסלינסקי חנקה   קרוניק שלמה
ויס (הירש) יוטה   פטריאס מקס   רוס (יודלביץ) יעל ג'וליט
ויס משה ברוך   פטריאס (קולדין) מרים   רוס משה
חבלצקי יוסף   פלסר צבי   שניידרמן אסתר
חבלצקי (נובופרוצקי) פנינה   פלסר (גוטפריד) שרה   שניידרמן מתתיהו אברהם