איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איכילוב אברהם   גינזבורג (הרצברג) אסתר פירה   כץ שלמה
איכילוב (זינגר) איטה   גינזבורג בן ציון ירחמיאל   מכנס (גיסין) אפרת
איכילוב דבורה   גיסין (אוסטשינסקי) לאה   מכנס גד
איכילוב חיים   גלובמן (כץ) נחמה   מרקוס חיה שרה
איכילוב יאיר   גלויבמן (כץ) רחל   משיח ישראל
איכילוב (מכנס) יוכבד   גרבורג צבי   נויברגר (יודילוביץ) אהובה לובה
איכילוב (זלוצובר) לילי   גרטי יצחק   עץ הדר אברהם
איכילוב נחמיה   גרטי (ירושלמי) קטה מלכה   קוסובסקי (בולקינד) גיטל
איכילוב רחל   גריידי אברהם   קוסובסקי (אלישביץ) זיוה זלדה
אלכמיסטר (ליכטנשטיין) מאשה   הלחמי (מהרש"ק) הדסה   קוסובסקי חיים
ארטמן יששכר סולי   הלחמי שלמה   קוסובסקי יצחק
ארטמן (מילר) שושנה ריזל   זילברמן יוסף   קלצ'קי (כץ) יהודית
ארמון (גרבורג) שאול   זילברמן רוזן (גורדון) עליזה   ראם (כץ) מרים
ארמון (קליר) שרה   חנקין (גלזר) יהודית   ראם שלמה
בוטל זכריה   חשביה בנימין בני   רוז'נסקי יקותיאל
בוטל (גלעדי) לאה   יודילוביץ (לונרד) הדסה   רוז'נסקי (גלזר) רבקה
בורשטיין אפרים   יודילוביץ שאול   שילה (בוטקובסקי) נתן נתי
בורשטיין (גלזר) נחמה   כהן (טוליפמן) לאה   שלומוביץ מיכאל
בכר ישראל   כהן נתן   שפירא בנימין
בכר (מילר) מרים   כץ מרדכי צבי   שפירא טויבה