איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגרנט (ניידיץ) רבקה   בכר ישראל   יודילוביץ שאול
אגרנט שמעון שמואל   בכר (מילר) מרים   כהן (טוליפמן) לאה
איכילוב אברהם   גולדנזון משה אבא   כהן נתן
איכילוב (זינגר) איטה   גינזבורג (הרצברג) אסתר פירה   כץ מרדכי צבי
איכילוב דבורה   גינזבורג בן ציון ירחמיאל   כץ שלמה
איכילוב חיים   גיסין (אוסטשינסקי) לאה   מכנס (גיסין) אפרת
איכילוב יאיר   גלובמן (כץ) נחמה   מכנס גד
איכילוב (מכנס) יוכבד   גלויבמן (כץ) רחל   מרקוס חיה שרה
איכילוב (זלוצובר) לילי   גרבורג צבי   משיח ישראל
איכילוב נחמיה   גרטי יצחק   נויברגר (יודילוביץ) אהובה לובה
איכילוב רחל   גרטי (ירושלמי) קטה מלכה   עץ הדר אברהם
אלכמיסטר (ליכטנשטיין) מאשה   גריידי אברהם   קוסובסקי (בולקינד) גיטל
ארטמן יששכר סולי   הוד עודד   קוסובסקי (אלישביץ) זיוה זלדה
ארטמן (מילר) שושנה ריזל   הלחמי (מהרש"ק) הדסה   קוסובסקי חיים
ארמון (גרבורג) שאול   הלחמי שלמה   קוסובסקי יצחק
ארמון (קליר) שרה   זילברמן יוסף   קלצ'קי (כץ) יהודית
בוטל זכריה   זילברמן רוזן (גורדון) עליזה   ראם (כץ) מרים
בוטל (גלעדי) לאה   חנקין (גלזר) יהודית   ראם שלמה
בורשטיין אפרים   חשביה בנימין בני   רוז'נסקי יקותיאל
בורשטיין (גלזר) נחמה   יודילוביץ (לונרד) הדסה   רוז'נסקי (גלזר) רבקה