איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגרנט (ניידיץ) רבקה   בכר ישראל   כהן (טוליפמן) לאה
אגרנט שמעון שמואל   בכר (מילר) מרים   כהן נתן
איכילוב אברהם   גולדנזון משה אבא   כץ מרדכי צבי
איכילוב (זינגר) איטה   גינזבורג (הרצברג) אסתר פירה   כץ שלמה
איכילוב דבורה   גינזבורג בן ציון ירחמיאל   מכנס (גיסין) אפרת
איכילוב חיים   גיסין (אוסטשינסקי) לאה   מכנס גד
איכילוב יאיר   גלובמן (כץ) נחמה   מרקוס חיה שרה
איכילוב (מכנס) יוכבד   גלויבמן (כץ) רחל   משיח ישראל
איכילוב (זלוצובר) לילי   גרבורג צבי   נויברגר (יודילוביץ) אהובה לובה
איכילוב נחמיה   גרטי יצחק   עץ הדר אברהם
איכילוב רחל   גרטי (ירושלמי) קטה מלכה   קוסובסקי (בולקינד) גיטל
אלכמיסטר (ליכטנשטיין) מאשה   גריידי אברהם   קוסובסקי (אלישביץ) זיוה זלדה
ארטמן יששכר סולי   הלחמי (מהרש"ק) הדסה   קוסובסקי חיים
ארטמן (מילר) שושנה ריזל   הלחמי שלמה   קוסובסקי יצחק
ארמון (גרבורג) שאול   זילברמן יוסף   קלצ'קי (כץ) יהודית
ארמון (קליר) שרה   זילברמן רוזן (גורדון) עליזה   ראם (כץ) מרים
בוטל זכריה   חנקין (גלזר) יהודית   ראם שלמה
בוטל (גלעדי) לאה   חשביה בנימין בני   רוז'נסקי יקותיאל
בורשטיין אפרים   יודילוביץ (לונרד) הדסה   רוז'נסקי (גלזר) רבקה
בורשטיין (גלזר) נחמה   יודילוביץ שאול   שילה (בוטקובסקי) נתן נתי