איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בלומנר (לם) זיסל   לובמן סטרנה   קמפינסקי (בובשובר) בתיה
לובמן גרניה   לוין חיה   שפירא (קרוגליאק) חנה אנה אתל
לובמן לנה   פרימן מרים