איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון (בלום) אהבה   אברמסון עמוס   הוכמן אריאל
אברמסון אריה   אברמסון (גולדשמיט) פנינה   הוכמן עמי
אברמסון טוביה   אברמסון רפאל   הוכמן (גלוזמן) תמר
אברמסון יונתן יונץ   גוטרמן אליהו   הראל (הניגסבר) חיים
אברמסון (הוכברג) סוניה   גוטרמן (ארליך) שרה   הראל (אברמסון) יהודית