איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביאל (בוצ'קו) צבי   ברקאי פנחס   זמורה (פרנקל) משה
אהרוני (אייזנר) נילי   גולדין זלמן   זמסקי (הייבנטריגר) אורה
אורן איתן   גולדנברג יצחק   טפט רפאלי (ויליניץ) עליזה
אילני (אוליבנבוים) דניאל   גולינקין מרים   יושע חיים
אלדר הרצל   גינדי גבריאל   יעקובוביץ דב
אלדר (גולובניק) זלדה   גינדי (כדריה) מזל   ישכיל דב
אלחימיסטר עמיאל   גרשט אברהם   ישכיל (חדד) שולמית שולה
אריה שלמה   גרשמן ברוך   לשם (גלוברמן) חדוה
אריה (הורביץ) תמירה   גרשמן (זק) בתיה באשה   לשם (ליפשיץ) מרדכי מוטק'ה
בלוך בנימין   דובר (דוברובסקי) נתן תני   מדליה עדנה
בלנקמן (לאונר) אורה   דים יוסף   מזל עמירם רמי
בלנקמן בן ציון בנו   דלריאה (קלדרון) ברכה   מיכאלי נדב
בלקינד (אוגוז) דינה   דלריאה מנוח   מירצקי (גרשונוביץ) רבקה שיינה
בן אריה אריה   הורביץ יעקב אורי   מנידור (מנדלשטם) אברהם אברשה
בס (פישר) יוכבד   הורביץ רוממתי עזר (קוקה)   מנידור (גרבורג) מרים מימי
בר (הלוי) לאה   הורביץ (אסא) רינה   מקוגון (רסינסקי) זיוה
בר דן ישראל   הלוי (לוין) ישראל   מקוגון יהודה
ברס פרנסי   ויינר (רוזנמן) בהירה   נגה אריה
ברסוק גרשון   ויס מרדכי   נגה (אהרוני) רבקה
ברסוק (גרבורג) צילה   זאיק יעקב   ניבוד חיים