איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ניבוד (סגל) שרה   קטלר (אברבאיה) גאולה   רופמן אריה ליאון
סגל שמואל   קירש ארנון דוד   רצון זכריה
ספקטור יצחק צקו   קירש יונתן   שובלי סעדיה חי
ספקטור (גנסין) צפרירה   קירש (נדל) שירלי   שורצמן (ליבוביץ) אהובה
פולני דב   ראשוני נרי יצחק   שיף מידד
פריד (אביוב) יפה   רבינא דן   שפוב (הלוי) שלומית
קאהן (איצקוביץ) ורדה   רוזנפלד (פוחצ'בסקי) אלישבע    
קביזון יהושע   רופמן (לב) אסתר