איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלבר (ברגר) גרשון   גורלסקי שמעון   שובלי סעדיה עמיקם
אלבר יאיר   חממי אברהם   שניאור פייגה צפורה
ארליך יצחק   עומסי זכריה   שרשבסקי שמואל
גורלסקי (אייזנרוביץ', גורלסקה) חנה   קיסר (קייזרמן) אריה    
גורלסקי שמואל   קיסר (שניאור) רבקה