איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ארקין שמעון   זינגר (לדרמן) עליזה   מנשרוב אבנר
בן דוד (וקסלר) צפורה   זק (דסקל) בלומה   נתן (מילר) נחמה
בן דוד (צפניק) שלמה   חן טוב נחמה   פיגין עמוס
בר (ברו) אפרים   חן טוב נחמיה   פרס יואל
בר (שמיר) עדנה   יושע (צרפתי) רחל   פרס (טפט רפאלי) יוכבד
ברסלר דוד   יששכרוב (יעקובי) צפורה   קרניאל יפרח
גפן יוסף   יששכרוב שמואל   קרניאל לוסי
גפן (הרצוג) שרה   כהנא אלישיב   שדר (רוזנשטוק) אביגדור
גרינברג (אכסנפלד) אטה   לוי יעקב   שדר (הורביץ) שלומית
הורנשטיין (בשארי) אילנה   מגדל יצחק    
ורד (צוער) שלומית   מגדל (שטמפפר) לאה