איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלמוג (חיסין) אברהם   וינר (ברוכשטיין) נחמה   פדר יצחק
אלמוג (אזף) ברטה   ורש אליעזר   פירון נחום
גפני (וישינקר) הרצל   ורש (ורטש) נחמה   פירון (סגל) נינה
דבורקין (מוזס) בלה   חרובי אבישי-ברוך   פישלזון אברהם
דבורקין דניאל   מיכאלי (נודל) ישראל   פישלזון (רבניצקי) חנה
דואק נסים   מיכאלי (לוקשין) נעמי   פישלזון עזרא
דואק (כהן ארזי) שושנה   סגל אריאל זליג הלוי   פלוטניק יצחק
דנקנר (זוסמן) אינס מאירה   סגל הינדה לאה   רון (סגל) צפורה פלורנס
דנקנר משה   סטרליץ (אדמוב) אסתר   שור אברהם
וינר אברהם   סטרליץ מרדכי   שטרן (בורשטיין) רוני
וינר יעקב   פדר (פלדמן) בתיה   שער (זינר) מרים