איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אדיבי (פינשטיין) רחביה   כפיר (שפר) עדה   צחר (כדר) עליזה
טרריקין גנדי   כפיר עזיז   קולר סאלי זלמן
יפעת (טוניס) חסיה   ליבל (ליטמן) אטוש   שפר (שניפר) יאיר
כפיר יעל   עשהאל יעקב   תגר אריה
כפיר (ליבל) נחום   עשהאל (לבנטל) מרים מירה   תגר (הירשפלד) עליזה