איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אהרון   אבירם (דיבבה מזרחי) רבקה   אברוך (קמינסקי) שרה
אביוב אליהו   אבישי אפרים   אברוצקי (אוברוצקי) מרדכי מקס
אביוב (אברמוב) אסתר   אבישי יעקב   אברוצקי מתתיהו
אביוב (אלחננוב) יהודית   אבישי (אפרים) רבקה   אברוצקי ערן
אביוב יוסף   אבן (קמיניצקי) יוסף   אברוצקי (קצפ) רעיה רחל
אביוב לוי   אבן (קרון) תמר   אברמוב אברהם
אביוב ליאורה   אבני (קניגשטיין) עמוס   אברמוב אסתר
אביוב מנשה   אברהמי (שינדלר) אורה   אברמוב חיים
אביוב (קסטון) מרים   אברהמי אלון   אברמוב יצחק
אביוב משה   אברהמי דובי   אברמוב מיכאל
אביוב נפתלי   אברהמי (לוקשין) עוזי   אברמוב (יעקובוביץ) פורים פנינה
אביוב עשהאל   אברוך (תרח) אלקה   אברמוב רחל
אביוב פנחס   אברוך (גלובצ'יק) חנה גולדה   אברמוב רחלי
אביוב (טביב) צביה   אברוך חנינא   אברמוב שלמה
אביוב (כמוס) צפורה   אברוך יצחק אייזיק   אברמוביץ אברהם אטקה
אביצור (בילר) זהבה   אברוך מרדכי   אברמוביץ אלחנן
אביצור (אברוטשר) יוסף   אברוך משה   אברמוביץ אסתר
הורים: יהודה ליב; בן זוג: מנחם מנדל; לידה: 1846
אבירם (מזרחי, כוכב) אדל   אברוך נתן   אברמוביץ אסתר
בן זוג: אלחנן
אבירם (דיבבה מזרחי) חיים   אברוך (שרמן) ציונה   אברמוביץ אריה ליב
אבירם (אברמוביץ) מנחם מן   אברוך שבתאי   אברמוביץ בנימין