איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אהרון   אבירם (דיבבה מזרחי) רבקה   אברוצקי (אוברוצקי) מרדכי מקס
אביוב אליהו   אבישי אפרים   אברוצקי מתתיהו
אביוב (אברמוב) אסתר   אבישי יעקב   אברוצקי ערן
אביוב (אלחננוב) יהודית   אבישי (אפרים) רבקה   אברוצקי (קצפ) רעיה רחל
אביוב יוסף   אבן (קמיניצקי) יוסף   אברמוב אברהם
אביוב לוי   אבן (קרון) תמר   אברמוב אסתר
אביוב ליאורה   אברהמי (שינדלר) אורה   אברמוב חיים
אביוב מנשה   אברהמי אלון   אברמוב יצחק
אביוב (קסטון) מרים   אברהמי דובי   אברמוב מיכאל
אביוב משה   אברהמי (לוקשין) עוזי   אברמוב פורים פנינה
אביוב נפתלי   אברוך (תרח) אלקה   אברמוב רחל
אביוב עשהאל   אברוך (גלובצ'יק) חנה גולדה   אברמוב שלמה
אביוב פנחס   אברוך חנינא   אברמוביץ אברהם אטקה
אביוב (טביב) צביה   אברוך יצחק אייזיק   אברמוביץ אלחנן
אביוב (כמוס) צפורה   אברוך מרדכי   אברמוביץ אסתר
הורים: יהודה ליב; בן זוג: מנחם מנדל; לידה: 1846
אביצור (בילר) זהבה   אברוך משה   אברמוביץ אסתר
בן זוג: אלחנן
אביצור (אברוטשר) יוסף   אברוך נתן   אברמוביץ אריה ליב
אבירם (מזרחי, כוכב) אדל   אברוך (שרמן) ציונה   אברמוביץ בנימין
אבירם (דיבבה מזרחי) חיים   אברוך שבתאי   אברמוביץ (צלליכין) בתיה
אבירם (אברמוביץ) מנחם מן   אברוך (קמינסקי) שרה   אברמוביץ גרשון צבי