איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ברויטמן משה   ברניצקי בנימין   ברנר (ליפשיץ) חסידה
ברויטמן נתן   ברניצקי (ברלניצקי) דובה דאבע   ברנר שלמה מונל
ברויטמן (וילסון) צפורה   ברניצקי (ברלניצקי) חיים   ברנשטיין אליעזר
ברויטמן קריינצי עטרה   ברניצקי (זלטורוב) חנה   ברנשטיין (פלדמן) בילה בלומה
ברוך יצחק   ברניצקי יצחק   ברס (מילר) לאה
ברון אברהם   ברניצקי (צליוק) מונה   ברעם (ירושלמי) שרה
ברון רבקה   ברניצקי (ברלניצקי) מרדכי   ברק (שינדלר) יפה
ברוק חיים שאול   ברניצקי (ברלניצקי) נתן   ברק (ראש) רחל
ברוש (ברשבסקי) אורי   ברניצקי נתן   ברקוביץ (מרקוביץ) אביגיל
ברוש (ברשבסקי) אלישיב שיבי   ברניצקי עזריה עזה   ברקוביץ אליהו
ברזילי (פייראייזן) דב   ברניצקי (דייב) עמינדב   ברקוביץ (טרגן) בלה
ברזילי (פירשט) חיה   ברניצקי (יובל) פסיה   ברקוביץ (לזרוב) ברינה
ברינקר אהרון אליעזר   ברניצקי צבי הירש   ברקוביץ (לנס) גרטי
ברכמן יעקב   ברניצקי (ויסר) ציונה   ברקוביץ זאב
ברכמן (הירשפלד) רחל   ברניצקי (טוליפמן) רבקה   ברקוביץ חיים
ברלניצקי (ברניצקי) יהודה אריה ליב   ברניצקי ריטה רחל   ברקוביץ (זלוצקי) חנה
ברניצקי (ברלניצקי) אבא   ברניצקי (הלל) שיינע שינדל שפרה   ברקוביץ חנוך
ברניצקי אברהם   ברניצקי שלום שמונה   ברקוביץ (טפר) טליה
ברניצקי אליהו   ברניצקי (חזין) שרה   ברקוביץ יוסף
ברניצקי אלכסנדר   ברנפלד סטפה   ברקוביץ יעקב