איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ברניצקי צבי הירש   ברקוביץ (לנס) גרטי   ברשבסקי (גינצבורג) צפורה
ברניצקי (ויסר) ציונה   ברקוביץ זאב   ברשבסקי שלמה
ברניצקי (טוליפמן) רבקה   ברקוביץ חיים   ברשבסקי שמחה דוד
ברניצקי ריטה רחל   ברקוביץ (זלוצקי) חנה   ברשבסקי (גולדברגר) שרה
ברניצקי (הלל) שיינע שינדל שפרה   ברקוביץ חנוך   בשארי יהודה
ברניצקי שלום שמונה   ברקוביץ (טפר) טליה   בשארי יונה
ברניצקי (חזין) שרה   ברקוביץ יוסף   בשארי יוסף
ברנפלד סטפה   ברקוביץ יעקב   בשארי מזל
ברנר (ליפשיץ) חסידה   ברקוביץ ישראל לייב   בשארי מתיתיהו
ברנר שלמה מונל   ברקוביץ מרים   בשארי סעדיה
ברנשטיין אליעזר   ברקוביץ משה חיים   בשארי (סיבהי) ציונה
ברנשטיין (פלדמן) בילה בלומה   ברקוביץ ראובן   בשארי שמעון
ברס (מילר) לאה   ברקוביץ (לוין) רבקה ריקה   בשויץ אהרון רוני
ברעם (ירושלמי) שרה   ברקוביץ (ברזילי) שולמית   ג'דה (מימון) אסתר
ברק (שינדלר) יפה   ברקוביץ (ארקין) שינה ליבה אהובה   ג'דה (עוקשי) ידידה
ברק (ראש) רחל   ברשבסקי (גולדברגר) אסתר   ג'דה משה
ברקוביץ (מרקוביץ) אביגיל   ברשבסקי (סקס) טובה   ג'דה שלמה סליימן
ברקוביץ אליהו   ברשבסקי משה   ג'ימנז ג'וליו
ברקוביץ (טרגן) בלה   ברשבסקי נפתלי   ג'מיל אהרון
ברקוביץ (לזרוב) ברינה   ברשבסקי עמיחי   ג'מיל זכריה