איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ברקוביץ (לזרוב) ברינה   ברשבסקי עמיחי   ג'מיל זכריה
ברקוביץ (לנס) גרטי   ברשבסקי (גינצבורג) צפורה   ג'מיל (ימיני) חממה
ברקוביץ זאב   ברשבסקי שלמה   ג'מיל ששון
ברקוביץ חיים   ברשבסקי שמחה דוד   ג'מילי יוסף
ברקוביץ (זלוצקי) חנה   ברשבסקי (גולדברגר) שרה   ג'מילי מרים
ברקוביץ חנוך   בשארי יהודה   ג'מילי חתוכה (חיים) אסתר
ברקוביץ (טפר) טליה   בשארי יונה   גבין (רפפורט) מרים
ברקוביץ יוסף   בשארי יוסף   גבין משה
ברקוביץ יעקב   בשארי מזל   גבירץ נחמיה
ברקוביץ ישראל לייב   בשארי מתיתיהו   גבריאלוב דוד
ברקוביץ מרים   בשארי סעדיה   גבריאלוב (קוזי) שושנה שולה
ברקוביץ משה חיים   בשארי (סיבהי) ציונה   גבריאלית (גבריאלוב) בתיה
ברקוביץ ראובן   בשארי שמעון   גדסי (בן ראובן) אפרים
ברקוביץ (לוין) רבקה ריקה   בשויץ אהרון רוני   גדסי אפרים אפי
ברקוביץ (ברזילי) שולמית   ג'דה (מימון) אסתר   גדסי (בן אפרים) חיים
ברקוביץ (ארקין) שינה ליבה אהובה   ג'דה (עוקשי) ידידה   גדסי ירוחם
ברשבסקי (גולדברגר) אסתר   ג'דה משה   גדסי יששכר
ברשבסקי (סקס) טובה   ג'דה שלמה סליימן   גדסי (בן אפרים) סעדיה
ברשבסקי משה   ג'ימנז ג'וליו   גדסי ראומה
ברשבסקי נפתלי   ג'מיל אהרון   גדסי רומיה