איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ברנר (ליפשיץ) חסידה   ברקוביץ ישראל לייב   בשארי מתיתיהו
ברנר שלמה מונל   ברקוביץ מרים   בשארי סעדיה
ברנשטיין אליעזר   ברקוביץ משה חיים   בשארי (סיבהי) ציונה
ברנשטיין (פלדמן) בילה בלומה   ברקוביץ ראובן   בשארי שמעון
ברס (מילר) לאה   ברקוביץ (לוין) רבקה ריקה   בשויץ אהרון רוני
ברעם (ירושלמי) שרה   ברקוביץ (ברזילי) שולמית   ג'דה (מימון) אסתר
ברק (שינדלר) יפה   ברקוביץ (ארקין) שינה ליבה אהובה   ג'דה (עוקשי) ידידה
ברק (ראש) רחל   ברשבסקי (גולדברגר) אסתר   ג'דה משה
ברקוביץ (מרקוביץ) אביגיל   ברשבסקי (סקס) טובה   ג'דה שלמה סליימן
ברקוביץ אליהו   ברשבסקי משה   ג'ימנז ג'וליו
ברקוביץ (טרגן) בלה   ברשבסקי נפתלי   ג'מיל אהרון
ברקוביץ (לזרוב) ברינה   ברשבסקי עמיחי   ג'מיל זכריה
ברקוביץ (לנס) גרטי   ברשבסקי (גינצבורג) צפורה   ג'מיל (ימיני) חממה
ברקוביץ זאב   ברשבסקי שלמה   ג'מיל ששון
ברקוביץ חיים   ברשבסקי שמחה דוד   ג'מילי יוסף
ברקוביץ (זלוצקי) חנה   ברשבסקי (גולדברגר) שרה   ג'מילי מרים
ברקוביץ חנוך   בשארי יהודה   ג'מילי חתוכה (חיים) אסתר
ברקוביץ (טפר) טליה   בשארי יונה   גבין (רפפורט) מרים
ברקוביץ יוסף   בשארי יוסף   גבין משה
ברקוביץ יעקב   בשארי מזל   גבירץ נחמיה