איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ברקוביץ ישראל לייב   בשארי מתיתיהו   גבריאלוב (קוזי) שושנה שולה
ברקוביץ מרים   בשארי סעדיה   גבריאלית (גבריאלוב) בתיה
ברקוביץ משה חיים   בשארי (סיבהי) ציונה   גדסי (בן ראובן) אפרים
ברקוביץ ראובן   בשארי שמעון   גדסי אפרים אפי
ברקוביץ (לוין) רבקה ריקה   בשויץ אהרון רוני   גדסי (בן אפרים) חיים
ברקוביץ (ברזילי) שולמית   ג'דה (מימון) אסתר   גדסי ירוחם
ברקוביץ (ארקין) שינה ליבה אהובה   ג'דה (עוקשי) ידידה   גדסי יששכר
ברשבסקי (גולדברגר) אסתר   ג'דה משה   גדסי (בן אפרים) סעדיה
ברשבסקי (סקס) טובה   ג'דה שלמה סליימן   גדסי ראומה
ברשבסקי משה   ג'מיל אהרון   גדסי רומיה
ברשבסקי נפתלי   ג'מיל זכריה   גדסי שלמה
ברשבסקי עמיחי   ג'מיל (ימיני) חממה   גדסי (בן אפרים) (רצון) שרה
ברשבסקי (גינצבורג) צפורה   ג'מיל ששון   גדסי טביב עליזה
ברשבסקי שלמה   ג'מילי יוסף   גוטמן אליעזר אוטו
ברשבסקי שמחה דוד   ג'מילי מרים   גוטמן בתיה
ברשבסקי (גולדברגר) שרה   ג'מילי חתוכה (חיים) אסתר   גוטמן (רגולסקי) רות
בשארי יהודה   גבין (רפפורט) מרים   גוטמן (דיניץ) רחל
בשארי יונה   גבין משה   גוטפרוינד אברהם אלברט
בשארי יוסף   גבירץ נחמיה   גוטפרוינד (בלאושטיין) נטקה
בשארי מזל   גבריאלוב דוד   גוטרמן (רטנר) דבורה