איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גבין (רפפורט) מרים   גוטמן (דיניץ) רחל   גולדברג (פרייס) שרה
גבין משה   גוטפרוינד אברהם אלברט   גולדמן יהושע
גבירץ נחמיה   גוטפרוינד (בלאושטיין) נטקה   גולדמן מנחם
גבריאלוב דוד   גוטרמן (רטנר) דבורה   גולדמן מנחם מנדל
גבריאלוב (קוזי) שושנה שולה   גוטרמן יואל   גולדמן (פוזנר) נחה ויטה
גבריאלית (גבריאלוב) בתיה   גוטשטיין בת שבע   גולדמן (הירש) סימה
גדסי (בן ראובן) אפרים   גוטשטיין צבי   גולדמן צבי ג'ינגי
גדסי אפרים אפי   גולדברג אברהם זאב   גולדמן צירל צילה
גדסי (בן אפרים) חיים   גולדברג בן ציון   גולדמן (שיביץ) צפורה
גדסי ירוחם   גולדברג דבורה   גולדנברג אברהם
גדסי יששכר   גולדברג דינה דבורה   גולדנברג זקה
גדסי (בן אפרים) סעדיה   גולדברג העני   גולדנברג יעקב יאשה
גדסי ראומה   גולדברג יהודה   גולדנברג (סניור) רחל
גדסי רומיה   גולדברג ישראל   גולדנזון (קליין) חנה
גדסי שלמה   גולדברג (ארליך) מרים   גולדנזון יגאל
גדסי (בן אפרים) (רצון) שרה   גולדברג עמנואל   גולדנזון יהואש
גדסי טביב עליזה   גולדברג צביה   גולדנזון מנחם
גוטמן אליעזר אוטו   גולדברג (דמארי) רחל   גולדנזון (דורמן) רינה
גוטמן בתיה   גולדברג רחל רוחל'ה   גולדנסקי אריה
גוטמן (רגולסקי) רות   גולדברג שיינה בתיה   גולדנסקי (זוסמן) רחל