איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גולדשטיין אריה לייב   גולצמן (מלוצקר) צפורה   גורלסקי (גורלניק) בלה
גולדשטיין (אברמוביץ) דינה   גור אריה (אלקון) יהודית   גורלסקי ברוך
גולדשטיין עמנואל   גור אריה (אינגרלייב) ישראל   גורלסקי גדליהו
גולדשטיין (ברקוביץ) קילה ברוריה   גורדון אברהם   גורן (גרינבלט) אהרון
גולדשמיט יהודית   גורדון אליהו   גורן (גרינבלט) אורי
גולדשמיט גרבובסקי (זליקסברג) יניטה רוזה חואניטה   גורדון זאב   גורן ארז
גולי אמנון   גורדון (גרשברג) טמירה   גורן (גולדורין) ברוך
גולי (מסעוד) מרים   גורדון יעקב   גורן (צ'יזיק) נעמי
גולי שלום   גורדון יצחק   גורן (ווליכובר) ריבה רבקה
גוליברודה יוסף   גורדון (קירז'נר) רבקה   גורנברג ירחמיאל
גוליברודה (רוזנוביץ) פרומה   גורדון (זעמיל) רייזל שושנה   גורנברג (פיינסוד) רחל
גולינקין מרדכי   גורה (גורן) ישראל לייב   גורפיין אשר
גוליק אליהו אלי   גורה משה   גורפיין (שלומוביץ) שרה
גוליק אריה   גורה (פקר) שושנה   גורפינקיל יוסף
גוליק (ביבר) שרה   גורודצקי (גלזר) דבורה   גורפינקיל (ברקוביץ') שושנה רוזה
גולן (מזרחי) אברהם   גורודצקי חיים   גיבשטיין יהושע
גולן (ג'מילי) יהודה   גורודצקי יצחק   גיל (ג'מילי) עובדיה
גולן (גלובצ'יק) יוסף   גורודצקי משה   גינדי אברהם
גולן (מזרחי) רינה   גורודצקי (פופיחקה) שרה   גינדי (ששון) אסתר
גולצמן יוסף   גורליק אורי   גינדי יצחק