איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גולצמן (מלוצקר) צפורה   גורלסקי (גורלניק) בלה   גינדי עזרא
גור אריה (אלקון) יהודית   גורלסקי ברוך   גינדי (כדריה) שרה
גור אריה (אינגרלייב) ישראל   גורלסקי גדליהו   גינדי הכהן מנחם
גורדון אברהם   גורן (גרינבלט) אהרון   גינזבורג (גינצבורג) בצלאל
גורדון אליהו   גורן (גרינבלט) אורי   גינזבורג חנה
גורדון זאב   גורן ארז   גינזבורג נח
גורדון (גרשברג) טמירה   גורן (גולדורין) ברוך   גינזבורג שניאור זלמן אליעזר
גורדון יעקב   גורן (צ'יזיק) נעמי   גינצבורג (גינזבורג) זאב
גורדון יצחק   גורן (ווליכובר) ריבה רבקה   גינצבורג (גולדברג) לאה
גורדון (קירז'נר) רבקה   גורנברג ירחמיאל   גיסין אבשלום
גורדון (זעמיל) רייזל שושנה   גורנברג (פיינסוד) רחל   גיסין (סליז'ובסקי) אסתר
גורה (גורן) ישראל לייב   גורפיין אשר   גיסין אריה אקי
גורה משה   גורפיין (שלומוביץ) שרה   גיסין אריה ארקה
גורה (פקר) שושנה   גורפינקיל יוסף   גיסין בנימין
גורודצקי (גלזר) דבורה   גורפינקיל (ברקוביץ') שושנה רוזה   גיסין דב
גורודצקי חיים   גיבשטיין יהושע   גיסין דוד
הורים: אריה; בת זוג: שרה; לידה: 1832
גורודצקי יצחק   גיל (ג'מילי) עובדיה   גיסין דוד
הורים: אבשלום, חיה; בת זוג: אסתר; לידה: 1921
גורודצקי משה   גינדי אברהם   גיסין (בנארי) דליה
גורודצקי (פופיחקה) שרה   גינדי (ששון) אסתר   גיסין (זינגר) חיה
גורליק אורי   גינדי יצחק   גיסין מרדכי מוטקה