איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גיסין (פופקו) צביה   גלוברמן אהרן   גלזר (קצנר) רבקה
גיסין (קאניסטרום) רבקה   גלוברמן (גוטרמן) הדסה   גלזר שמואל
גיסין (זינגר) רוזה שושנה   גלוזמן דב ברל   גליקמן יצחק
גיסין שרה   גלוזמן (ארביטמן) סימה   גליקמן (דיסקין) לובה טובה
גיספן אברהם   גלוסקא (עוקשי) אסתר   גלנץ (איידלשטיין) פרידה
גיספן ישראל   גלוסקא נתנאל   גלנץ שאול
גיספן (רעני) שושנה   גלוסקא סעדיה   גלס מרדכי
גכטמן גדעון   גלזר אדית   גלסברג (שמוקלר) זמירה
גכטמן יותם   גלזר (שלאך) אידה יהודית   גפלא אסתר
גל איתן   גלזר אלחנן   גפלא (כהן) אסתר
גל חיים   גלזר זוסיה   גפלא (בן יעקב) דוד
גל (ילינק) נדיה גיזלה   גלזר זליג   גפלא צדוק
גלבוע (גלובצי'ק) חוני   גלזר (ברקו) טובה   גפלה ירוחם
גלובצ'יק (צ'רצביץ) אסתר   גלזר (עראקי) יהודית   גפלה (קפרא) לאה
גלובצ'יק חביבה   גלזר ישראל
הורים: שמואל; בת זוג: פיגה פסיה; לידה: 1850
  גפלה (בן יעקב) סעדיה
גלובצ'יק חנינא   גלזר ישראל
הורים: זוסיה, בילה; בת זוג: מרים מיקה; לידה: 1921
  גפלה (בן יעקב) שלום
גלובצ'יק ישראל   גלזר מרדכי   גפלה בשארי (טביב) שושנה
גלובצ'יק משה שמואל   גלזר נחום   גפן (גפלה) חנוך
גלובצ'יק נחמן   גלזר פיגה פסיה   גפן (גפלה) רחל
גלובצ'יק (ויס) צילה   גלזר (זלצמן) צילה   גראף לייב