איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גינדי (ששון) אסתר   גיסין (זינגר) חיה   גלובצ'יק נחמן
גינדי יצחק   גיסין מרדכי מוטקה   גלובצ'יק (ויס) צילה
גינדי עזרא   גיסין (פופקו) צביה   גלוברמן אהרן
גינדי (כדריה) שרה   גיסין (קאניסטרום) רבקה   גלוברמן (גוטרמן) הדסה
גינדי הכהן מנחם   גיסין (זינגר) רוזה שושנה   גלוזמן דב ברל
גינזבורג (גינצבורג) בצלאל   גיסין שרה   גלוזמן (ארביטמן) סימה
גינזבורג חנה   גיספן אברהם   גלוסקא (עוקשי) אסתר
גינזבורג נח   גיספן ישראל   גלוסקא נתנאל
גינזבורג שניאור זלמן אליעזר   גיספן (רעני) שושנה   גלוסקא סעדיה
גינצבורג (גינזבורג) זאב   גכטמן גדעון   גלוסקין (פרידלנד) חיה פיגה
גינצבורג (גולדברג) לאה   גכטמן יותם   גלזר אדית
גיסין אבשלום   גל איתן   גלזר (שלאך) אידה יהודית
גיסין (סליז'ובסקי) אסתר   גל חיים   גלזר אלחנן
גיסין אריה אקי   גל (ילינק) נדיה גיזלה   גלזר זוסיה
גיסין אריה ארקה   גלבוע (גלובצי'ק) חוני   גלזר זליג
גיסין בנימין   גלובצ'יק (צ'רצביץ) אסתר   גלזר (ברקו) טובה
גיסין דב   גלובצ'יק חביבה   גלזר (עראקי) יהודית
גיסין דוד
הורים: אריה; בת זוג: שרה; לידה: 1832
  גלובצ'יק חנינא   גלזר ישראל
הורים: שמואל; בת זוג: פיגה פסיה; לידה: 1850
גיסין דוד
הורים: אבשלום, חיה; בת זוג: אסתר; לידה: 1921
  גלובצ'יק ישראל   גלזר ישראל
הורים: זוסיה, בילה; בת זוג: מרים מיקה; לידה: 1921
גיסין (בנארי) דליה   גלובצ'יק משה שמואל   גלזר מרדכי