איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ גרשון צבי   אברמוביץ עקיבא   אדמוביץ אדם (יעקובי) הדסה
אברמוביץ זאב
הורים: אברהם, צפורה; בת זוג: חיה שרה; לידה: 1843
  אברמוביץ צבי יעקב   אהרונסון חיים הורסט
אברמוביץ זאב
הורים: אברהם אטקה, מלכה; בת זוג: בתיה; לידה: 1914
  אברמוביץ ראשי רחל   אוברמן דב
אברמוביץ חגי   אברמוביץ (פופקו) רבקה   אוברמן יורם
אברמוביץ (פרלמן) חיה שרה   אברמוביץ (לייבל) רחל   אוברמן (מאירוביץ) ליזה לאה
אברמוביץ (טוליפמן) חנה   אברמוביץ (קנטור) רחל   אוירבך בלומה
אברמוביץ יהושע   אברמוביץ שלמה   אוירבך מנחם
אברמוביץ יעקב   אבשלומוב אברהם   אולדנפרב (רינגלר) טובה
אברמוביץ ישראל   אגוז מיכאל   אולדנפרב ישראל
אברמוביץ (ברלניצקי) לאה   אגוזי מנחם   אוליאר חנוך
אברמוביץ (זינגר) לאה   אגוזי מרדכי יעקב   אולינקי אברהם
אברמוביץ (גימנייר) מלה   אגוזי (נוסנוביץ, באום) מרים   אולינקי (שטימלר) אסתר
אברמוביץ (לויטה) מלכה   אגוזי (נוסנוביץ) משה מאיר   אולינקי (ורשבסקי) בתיה
אברמוביץ (יעקבזון) מנוחה   אגי אברהם אלברט   אולינקי (הוכברגר) יוכבד
אברמוביץ (הוכמן) מנחם מנדל   אגי (אדג'י) יוסף   אולינקי יונה
אברמוביץ מרדכי   אגי לאה ללה   אולינקי יעקב
אברמוביץ משה
הורים: מרדכי, לאה; בת זוג: רבקה; לידה: 1901
  אגי (אדג'י, ברקוביץ) קלרה   אולינקי יצחק
אברמוביץ משה
הורים: יעקב, פרומה; בת זוג: אידה; לידה: 1912
  אגי שרה   אולינקי (רוזנפלד) מרים
אברמוביץ מתתיהו   אגסי אשר זליג   אולפינר זהר
אברמוביץ נחמיה   אגסי (אטינגר) צירל גאולה   אולפינר (שמוטקין) חיה