איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אייזן פישל פליקס   אלוני (קלדרון) דינה   אלרואי (בלקינד) אולגה
אייזן רבקה   אלוני (דמב) זאב   אלרואי (רצקי) פנחס
אייכהולץ וילי זאב   אלוני ישראל   אלרן (ממושי, ליזרוביץ) אברהם
אייכהולץ (קרויטורו) ליזה   אלטבאור אבי   אמיגה אברהם
איל (שלינגבוים) חיה   אליזוב בן ציון   אמיגה (גינדי) עדינה זקיה
איל מנחם   אליזוב דניאל   אמציסלבסקי יהודה לייב
איל (רובשקין) משה מישקה   אליזוב (שווילי) לובה   אנגל אהרון
איל עופר   אליזוב מיכאל   אנגל (ספקטור) צפורה
איל (רובשקין) שמואל   אליזוב משה   אנגלברג מרדכי
אילון (סגל) אביגיל   אליזוב פנחס   אנגלברג (פרידמן) מרים
אילון (לנגזם) פרץ   אליזוב (גבריאלי) שרה   אנגלנדר (גיסין) ורדה
אימרגוט (יהוד) יהודית   אלישיב (יולישב) אלחנן חונה   אנגרט (אייזן) רותי
איציקסון יוסף   אלישיב (לוי) ברטה   אנוקוב יחזקאל
איציקסון רחל   אלמוזנינו אלברט   אנוקוב יצחק
אלבר (היימן) לאה   אלמליח (צ'רנוב) זהבה   אנוקוב מיכאל מיכה
אלגיסר (ארליך) איטה   אלמליח ליאון   אנוקוב מלכה מרים
אלגיסר ראובן   אלמליח סימן טוב   אנוקוב רחל
בן זוג: יצחק; לידה: 1910
אלוג'י אלדד   אלמליח (צ'רנוב) שושנה   אנוקוב רחל
בן זוג: מיכאל מיכה; לידה: 1934
אלוג'י (אברמוביץ) שרה   אלקיים אהרון   אנוקוב תמר
אלוני (דובינה) דוד   אלקיים (שירזלי) שושנה רוזה   אנטין בן ציון