איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אייכהולץ וילי זאב   אלוני ישראל   אמיגה (גינדי) עדינה זקיה
אייכהולץ (קרויטורו) ליזה   אלטבאור אבי   אמציסלבסקי יהודה לייב
איל (שלינגבוים) חיה   אליזוב בן ציון   אנגל אהרון
איל מנחם   אליזוב דניאל   אנגל (ספקטור) צפורה
איל (רובשקין) משה מישקה   אליזוב (שווילי) לובה   אנגלברג מרדכי
איל עופר   אליזוב מיכאל   אנגלברג (פרידמן) מרים
איל (רובשקין) שמואל   אליזוב משה   אנגלנדר (גיסין) ורדה
אילון (סגל) אביגיל   אליזוב פנחס   אנגרט (אייזן) רותי
אילון (לנגזם) פרץ   אליזוב (גבריאלי) שרה   אנוקוב יחזקאל
אימרגוט (יהוד) יהודית   אלישיב (יולישב) אלחנן חונה   אנוקוב יצחק
איציקסון יוסף   אלישיב (לוי) ברטה   אנוקוב מיכאל מיכה
איציקסון רחל   אלמליח (צ'רנוב) זהבה   אנוקוב מלכה מרים
אלבר (היימן) לאה   אלמליח ליאון   אנוקוב רחל
בן זוג: יצחק; לידה: 1910
אלגיסר (ארליך) איטה   אלמליח סימן טוב   אנוקוב רחל
בן זוג: מיכאל מיכה; לידה: 1934
אלגיסר ראובן   אלמליח (צ'רנוב) שושנה   אנוקוב תמר
אלוג'י אלדד   אלקיים אהרון   אנטין בן ציון
אלוג'י (אברמוביץ) שרה   אלקיים (שירזלי) שושנה רוזה   אנטין (שוובסקי) חנה
אלוני (דובינה) דוד   אלרואי (רצקי) פנחס   אניספלד (קוטלובסקי) חיה
אלוני (קלדרון) דינה   אלרן (ממושי, ליזרוביץ) אברהם   אניספלד (מאירוביץ) חנה
אלוני (דמב) זאב   אמיגה אברהם   אניספלד יצחק