איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אנטין בן ציון   אפרתי אביגיל   ארום גדעון
אנטין (שוובסקי) חנה   אפרתי (בן אפרים גדסי) בצלאל צליקה   ארום (וסרמן) מינה מלכה
אניספלד (קוטלובסקי) חיה   אפשטיין אברהם אייבי   ארום שמואל
אניספלד (מאירוביץ) חנה   אפשטיין (רפפורט) אסתר   ארטן יצחק
אניספלד יצחק   אפשטיין דוד   ארטן (טאמא) שרה
אניספלד פנינה פרל   אפשטיין (לובלינר) רחל   אריאלי (לויטה) אסתר
אניספלד צבי הירש   אקוה (אכואע) דוד   אריה אברהם
אניספלד שמעון שמחה   אקוה דוד   אריה אברהם ניסים
אסא (סנטו) זהבה חורסי   אקוה (בן סעדיה) זכריה   אריה (טג'ר) אסתריה כוכבה
אסא חנה   אקוה יהודה   אריה גבריאל
הורים: רפאל, אסתריה כוכבה; בת זוג: רגינה רבקה; לידה: 1872
אסא יוסף בכור   אקוה (מוסאל ידומי) יונה חממה   אריה גבריאל
הורים: רפאל חיים, שרה סלינה; בת זוג: אסתר; לידה: 1933
אסא סנטו   אקוה (לוי חברוני) יעל   אריה (מבורך) גולדה זהבה
אסא (אריה) שרה   אקוה סעדיה   אריה (אניספלד) דורה דבורה
אפלבוים (בנימיני) חנה   אקוה שמחה   אריה (ויסברג) יהודית
אפלבוים יוסף יוסי   אקוה (עוקשי) שרה   אריה (בן נעים) מזל פורטונה
אפלבוים משה   אקוה (ג'דה) שרה   אריה משה
אפרים אברהם   אקרמן (לויטה) איילה   אריה ניסים
אפרים שאול   ארבל (איידלננט) בן ציון   אריה רפאל
הורים: אברהם, רבקה; בת זוג: אסתריה כוכבה; לידה: 1847
אפרים (חממי) שמחה   ארבל (מאירוביץ) לאה   אריה רפאל
הורים: שמואל, מזל פורטונה; בת זוג: דורה דבורה; לידה: 1906
אפרים (חמוז) שרה   ארגוב יקותיאל קותי   אריה שמואל