איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שפיקי (סלע) שולמית שולה   שק ישעיהו   שרמן אהרון אהרל'ה
שפיר (חרזי) דינה   שקדי חיים   שרמן (לוין) זהבה זזי
שפיר (ג'מיל) יחיאל   שקדי (סולימן) מזל   שרעבי (בן יפת) יוסף
שפירא אבא אליהו אייבי   שקובסקי דוד   שרעבי יוסף
שפירא (מילר) אסתר   שקובסקי מקס יחזקאל   שרעבי יששכר
שפירא (הנדלר) חנה   שקולניק אילן   שרעבי לאה לואלה
שפירא יעקב   שקולניק אליעזר   שרעבי מלכה
שפירא ישראל חיים   שקולניק בן ציון   שרעבי מרים
בן זוג: חיים; לידה: 1858
שפירא ניסן   שקולניק (רוזנברג) טובה   שרעבי מרים
הורים: שלום, אסתר; לידה: 1924
שפירא (גולדנברג) שרה   שקולניק (לנדה) מרים   שרעבי מרים
בן זוג: יששכר; לידה: 1898
שפירא שרה פיגה   שקולניק (קצלר) נגה   שרעבי מרים
הורים: רצון; בן זוג: נתן; לידה: 1913
שפירא תמר   שקולניק רחל   שרעבי (בן סעדיה) נתן
שפירא סמיט (ברד) לאה   שקולר יעקב   שרעבי נתן
שפק אברהם   שקולר רחל   שרעבי שושנה
שפר (פסלר) רותי   שקרלביץ (שקלרביץ) נח   שרעבי (בן יואש) שלום
שפרן יצחק   שר יוסף   שרף אהרון ארתור
שפרן (גלבר) נעימה   שר משה   שרף (שוורצמן) אלקה
שפרן רחל   שר (זילברשטיין) רחל   שרף (לוסטיג) בלנקה לבנה
שצקי שמואל   שריד (בוצינסקי) יצחק   שרף (אפל) גרדה טובה
שק (ליבמן) טובה   שריד (גילר) עמליה   שרף חיים