איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שרעבי נתן   שרף יהודית יטי   תאומים גרונה
שרעבי שושנה   שרף יחזקאל   תורן (טורנינסקי) יעקב קובי
שרעבי (בן יואש) שלום   שרף יעקב   תמרי (ברניצקי) דבורה בולה
שרף אהרון ארתור   שרף משה   תשבי (דישבק) נחמיה
שרף (לוסטיג) בלנקה לבנה   שרצ'יק ווילי   תשבי (שקולניק) רחל
שרף (אפל) גרדה טובה   שרשבסקי אסתר אסנת    
שרף חיים   שרשבסקי זונדל