איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שר (זילברשטיין) רחל   שרעבי מרים
בן זוג: יששכר; לידה: 1898
  שרף יהודית יטי
שריד (בוצינסקי) יצחק   שרעבי מרים
הורים: רצון; בן זוג: נתן; לידה: 1913
  שרף יחזקאל
שריד (גילר) עמליה   שרעבי (בן סעדיה) נתן   שרף יעקב
שרמן אהרון אהרל'ה   שרעבי נתן   שרף משה
שרמן (לוין) זהבה זזי   שרעבי שושנה   שרצ'יק ווילי
שרעבי (בן יפת) יוסף   שרעבי (בן יואש) שלום   שרשבסקי אסתר אסנת
שרעבי יוסף   שרף אהרון ארתור   שרשבסקי זונדל
שרעבי יששכר   שרף (שוורצמן) אלקה   תאומים גרונה
שרעבי לאה לואלה   שרף (לוסטיג) בלנקה לבנה   תורן (טורנינסקי) יעקב קובי
שרעבי מלכה   שרף (אפל) גרדה טובה   תמרי (ברניצקי) דבורה בולה
שרעבי מרים
בן זוג: חיים; לידה: 1858
  שרף חיים
הורים: יהודה, פסיה; בת זוג: אלקה; לידה: 1917
  תשבי (דישבק) נחמיה
שרעבי מרים
הורים: שלום, אסתר; לידה: 1924
  שרף חיים
הורים: משה, יהודית יטי; לידה: 1929
  תשבי (שקולניק) רחל