איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שרף חיים   שרצ'יק ווילי   תמרי (ברניצקי) דבורה בולה
שרף יהודית יטי   שרשבסקי אסתר אסנת   תשבי (דישבק) נחמיה
שרף יחזקאל   שרשבסקי זונדל   תשבי (שקולניק) רחל
שרף יעקב   תאומים גרונה    
שרף משה   תורן (טורנינסקי) יעקב קובי