איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ארנון (ארגר) ישראל   בוטל יחיא זכריה   בורוכוביץ (אלתמן) צביה
ארנון (כהן עיראקי) משה   בוירסקי פסח   בורוכוביץ שלמה
ארקין אהרון   בוירסקי (מזרחי יהוד) רבקה   בורלא (סניור) סטלה כוכבא
ארקין יוסף   בולקינד אלחנן   בורק (רבינוביץ) טובה
ארקין (דנציגר) מרים   בולקינד (חווקיס) זהבה גולדה   בורק יוסף
אשפיז משה   בולקינד יגאל   בורשטין (שטינמן) פרחיה
אתיאל איטה   בולקינד מאיר   ביגלאיזן משה
אתיאל עמיחי   בולקינד שלמה   ביגלמן (גולדרוזן) אדלה עדה
באביטש ליפא   בונדר אליהו   ביגלמן יצחק
באביטש (קרנר) פנינה פעריל   בונדר ברינה ברוריה   ביגלמן פרץ
בארי אברהם אבי   בונדר (דנציגר) יוכבד   ביגלמן (בזר) צפורה
בארי (מרעשלי) גרציה   בונדר לוי יצחק   ביגלמן (זוסמנוביץ) רות
באשר אסתר   בונדר (גרינבלט) מרים   בילסטוצקי לאה
באשר בן ציון   בונדר שמואל   ביסטריצר בצלאל
באשר (אפרים) ניסים   בוקסר (עזרא) אסתר   ביסטריצר (עובדיה) שרה
בובשובר אברהם אברשה   בוקסר ברוך   ביץ (לנדגרטן) חוה
בובשובר (כהן) שרה סוניה   בוקסר לאה   ביץ יצחק
בוזלי זהבה זהיה   בוקסר (ברדן) מלכה   ביקל (אנספלד) בילה
בוזלי יוסף   בוקסר חרובי ליב אריה   ביקל (צונג) לאה
בוטל (חדד) ברכה נדרה   בורוכוביץ (פינקלשטיין) בתיה   ביקל מאיר