איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן אפרים (גלוסקא) אסתר   בן דור (בונודו) דב ברנרד   בן משה ונדה
בן ארויה דוד   בן דור יעקב   בן משה (בלובשטיין) חיים
בן ארויה (חיריק) לאה   בן דור (דירקטור) עדה   בן עמי (קדישמן) אהרון
בן ארי (קרבשנבסקי) בתיה   בן דור (וינשטוק) שרה   בן עמי (יודילוביץ) חובב
בן ארי ישראל   בן זאב (הירשפלד) בילה גיטה   בן עמי (יודילוביץ) חירם
בן אריה (מורגנשטרן) ניבה   בן זאב (איזקסון) ללה מרים   בן עמי (דטילצויג) רחל
בן ארצי (נוריאל) חנה   בן זאב שמואל   בן עמי (יודילוביץ) שם
בן ארצי (תורכי) משה   בן זאב (אברמוביץ) שמעון   בן צבי (מאירוביץ) ברוריה ברורה
בן ברוך אניה   בן חור אלכסנדר   בן צור (וינר) עדנה
בן ברוך (רבינוביץ רמז) ברכה   בן חור (מרגלית) שרה   בן שמואל משה
בן ברוך טוביה   בן יונה (בסיס) נחלה תמרה   בן שמואל שושנה
בן ברוך צבי   בן יונה (חממי) שלמה   בן שמחון אליהו חי
בן ברוך רחל   בן יעקב הדסה   בן שמחון בן ציון
בן דוד (לויתיאן) אסתר   בן יעקב (שוסטר יעקובזון) יהושע   בן שמחון (עמיאל) שמחה
בן דוד יוסף   בן יעקב (שוסטר) מאיר   בנארי (קרישבסקי) יהודית איטה
בן דוד יצחק   בן יעקב (דייפט) מרים מירה   בנארי (שטרן) מרים
בן דוד (דוכובני) יצחק   בן יעקב עמנואלה   בנארי מתתיהו
בן דוד (דודזון) עשהאל   בן כהן (פוחצ'בסקי) אפרת   בנדר (פלדמן) בת שבע
בן דוד (ארליך) שושנה   בן כהן גדעון משה   בנדר יעקב יענקל'ה
בן דור (בונדר) אהרון   בן כהן (פריזנט) צבי   בנימין נסים