איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן אהרון אורפלי (סימן טוב) שרה   בן ברוך צבי   בן יונה (חממי) שלמה
בן אהרון צדוק אברהם   בן ברוך רחל   בן יעקב הדסה
בן אהרון צדוק אסתר   בן דוד (לויתיאן) אסתר   בן יעקב (שוסטר יעקובזון) יהושע
בן אליעזר אליעזר   בן דוד יוסף   בן יעקב (שוסטר) מאיר
בן אליעזר אסתר   בן דוד יצחק   בן יעקב (דייפט) מרים מירה
בן אליעזר יוסי   בן דוד (דוכובני) יצחק   בן יעקב עמנואלה
בן אליעזר יצחק   בן דוד (דודזון) עשהאל   בן כהן (פוחצ'בסקי) אפרת
בן אליעזר עליזה   בן דוד (ארליך) שושנה   בן כהן גדעון משה
בן אליער עמוס   בן דור (בונדר) אהרון   בן כהן (פריזנט) צבי
בן אפרים (גלוסקא) אסתר   בן דור (בונודו) דב ברנרד   בן משה ונדה
בן ארויה דוד   בן דור יעקב   בן משה (בלובשטיין) חיים
בן ארויה (חיריק) לאה   בן דור (דירקטור) עדה   בן עמי (קדישמן) אהרון
בן ארי (קרבשנבסקי) בתיה   בן דור (וינשטוק) שרה   בן עמי (יודילוביץ) חובב
בן ארי ישראל   בן זאב (הירשפלד) בילה גיטה   בן עמי (יודילוביץ) חירם
בן אריה (מורגנשטרן) ניבה   בן זאב (איזקסון) ללה מרים   בן עמי (דטילצויג) רחל
בן ארצי (נוריאל) חנה   בן זאב שמואל   בן עמי (יודילוביץ) שם
בן ארצי (תורכי) משה   בן זאב (אברמוביץ) שמעון   בן צבי (מאירוביץ) ברוריה ברורה
בן ברוך אניה   בן חור אלכסנדר   בן צור (וינר) עדנה
בן ברוך (רבינוביץ רמז) ברכה   בן חור (מרגלית) שרה   בן שמואל משה
בן ברוך טוביה   בן יונה (בסיס) נחלה תמרה   בן שמואל שושנה