איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן יעקב עמנואלה   בנארי מתתיהו   בק (שטינברג) אלטה בתיה
בן כהן (פוחצ'בסקי) אפרת   בנדר (פלדמן) בת שבע   בק ישראל
בן כהן גדעון משה   בנדר יעקב יענקל'ה   בקר (הימן) אהובה
בן כהן (פריזנט) צבי   בנימין נסים   בקר אליעזר
בן משה ונדה   בנימיני יהונתן נתן   בקר אריה
בן משה (בלובשטיין) חיים   בנימיני נסים   בקר בילה בלהה
בן עמי (קדישמן) אהרון   בנימיני ראובן   בקר (מקובסקי) בינה
בן עמי (יודילוביץ) חובב   בנימיני (אנוקוב) רחל   בקר (בן זאב) חסידה
בן עמי (יודילוביץ) חירם   בנינסון (לוין) יהודית   בקר יהודה
בן עמי (דטילצויג) רחל   בניסוביץ רחל לאה   בקר יעקב
הורים: צבי הירש, אהובה לובה; בת זוג: לאה; לידה: 1908
בן עמי (יודילוביץ) שם   בנרף (בונדר) נחמה   בקר יעקב
הורים: משה, בלה; לידה: 1962
בן צבי (מאירוביץ) ברוריה ברורה   בנרף שמואל   בקר (סובול) לאה
בן צור (וינר) עדנה   בסביץ יהודה   בקר מנחם ממי
בן שמואל משה   בסביץ (ווטרמן) ניצה נחה   בקר משה
הורים: מנחם מנדל, רוזה; בת זוג: בילה בלהה; לידה: 1877
בן שמואל שושנה   בסקינד (פינלט) טובה   בקר משה
הורים: יעקב, לאה; בת זוג: בלה; לידה: 1933
בן שמחון אליהו חי   בסקינד יעקב   בקר ניסן
בן שמחון בן ציון   בסקינד נדב-עמינדב   בקר עמנואל
בן שמחון (עמיאל) שמחה   בסקינד (צלליכין) רוחמה   בקר פרידה
בנארי (קרישבסקי) יהודית איטה   בסקינד רחל   בקר שולמית
בנארי (שטרן) מרים   בעדני (בן יוסף) עמרם   בקר שמואל