איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן צבי (מאירוביץ) ברוריה ברורה   בנרף שמואל   בקר (סובול) לאה
בן צור (וינר) עדנה   בסביץ יהודה   בקר מנחם ממי
בן שמואל משה   בסביץ (ווטרמן) ניצה נחה   בקר משה
הורים: מנחם מנדל, רוזה; בת זוג: בילה בלהה; לידה: 1877
בן שמואל שושנה   בסקינד (פינלט) טובה   בקר משה
הורים: יעקב, לאה; בת זוג: בלה; לידה: 1933
בן שמחון אליהו חי   בסקינד יעקב   בקר ניסן
בן שמחון בן ציון   בסקינד נדב-עמינדב   בקר עמנואל
בן שמחון (עמיאל) שמחה   בסקינד (צלליכין) רוחמה   בקר פרידה
בנארי (קרישבסקי) יהודית איטה   בסקינד רחל   בקר שולמית
בנארי (שטרן) מרים   בעדני (בן יוסף) עמרם   בקר שמואל
בנארי מתתיהו   בק אלטה בתיה   בקר שמעון
בנדר (פלדמן) בת שבע   בק ישראל   בקר שרה
בנדר יעקב יענקל'ה   בקר (הימן) אהובה   בקר (לוין) שרח
בנימין נסים   בקר אליעזר   בקרמן (בירגר) איריס
בנימיני יהונתן נתן   בקר אריה   בקרמן משה
בנימיני נסים   בקר בילה בלהה   בקרמן (בוגוסלבסקי פליישמן) עדה
בנימיני ראובן   בקר (מקובסקי) בינה   בר און בן בנימין
בנימיני (אנוקוב) רחל   בקר (בן זאב) חסידה   בר און דרור
בנינסון (לוין) יהודית   בקר יהודה   בר און (קובלנוב) מירה
בניסוביץ רחל לאה   בקר יעקב
הורים: צבי הירש, אהובה לובה; בת זוג: לאה; לידה: 1908
  בר אילן (בירנבאום) משה ארנסט
בנרף (בונדר) נחמה   בקר יעקב
הורים: משה, בלה; לידה: 1962
  בר אילן (וינברג) פניה