איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן דוד (דודזון) עשהאל   בן כהן (פוחצ'בסקי) אפרת   בנארי מתתיהו
בן דוד (ארליך) שושנה   בן כהן גדעון משה   בנדר (פלדמן) בת שבע
בן דור (בונדר) אהרון   בן כהן (פריזנט) צבי   בנדר יעקב יענקל'ה
בן דור (בונודו) דב ברנרד   בן משה ונדה   בנימין נסים
בן דור יעקב   בן משה (בלובשטיין) חיים   בנימיני יהונתן נתן
בן דור (דירקטור) עדה   בן עמי (קדישמן) אהרון   בנימיני נסים
בן דור (וינשטוק) שרה   בן עמי (יודילוביץ) חובב   בנימיני ראובן
בן זאב (הירשפלד) בילה גיטה   בן עמי (יודילוביץ) חירם   בנימיני (אנוקוב) רחל
בן זאב (איזקסון) ללה מרים   בן עמי (דטילצויג) רחל   בנינסון (לוין) יהודית
בן זאב שמואל   בן עמי (יודילוביץ) שם   בניסוביץ רחל לאה
בן זאב (אברמוביץ) שמעון   בן צבי (מאירוביץ) ברוריה ברורה   בנרף (בונדר) נחמה
בן חור אלכסנדר   בן צור (וינר) עדנה   בנרף שמואל
בן חור (מרגלית) שרה   בן שחר (פרידמן) דינה   בסביץ יהודה
בן יונה (בסיס) נחלה תמרה   בן שמואל משה   בסביץ (ווטרמן) ניצה נחה
בן יונה (חממי) שלמה   בן שמואל שושנה   בסקינד (פינלט) טובה
בן יעקב הדסה   בן שמחון אליהו חי   בסקינד יעקב
בן יעקב (שוסטר יעקובזון) יהושע   בן שמחון בן ציון   בסקינד נדב-עמינדב
בן יעקב (שוסטר) מאיר   בן שמחון (עמיאל) שמחה   בסקינד (צלליכין) רוחמה
בן יעקב (דייפט) מרים מירה   בנארי (קרישבסקי) יהודית איטה   בסקינד רחל
בן יעקב עמנואלה   בנארי (שטרן) מרים   בעדני (בן יוסף) עמרם