איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אבשלום   אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   בוכסטר נתן
אביוב (שרם) שולמית   אלקיים רחמים   בוכסטר (סגל) צביה
אבירם (מזרחי) אברהם   אנגלר שמואל   בוסי עובדיה
אבירם (מזרחי) חיים   אסא אהרון הנרי   בורנשטיין אברהם
אבירם (קצין) מרגלית   אסא (אריה) צפורה   בידלובסקי (גורסקי) אסתר
אברמוב (ניניו) דבורה   אפשטיין (ז'אק) חמדה   בידלובסקי (מיכלסון) בתיה
אבשלום (פרידמן) יואל   אפשטיין טובה גרטרוד   בידלובסקי יוסף
אולבסקי משה   אפשטיין ישראל   בידק מרדכי
אוליאר (פיינזילבר) שושנה רוזה   אקוה (יהוד) דבורה   ביצ'יק (גרוסבורד) רחל
אורבך חיים   אקוה שמעון   בליץ סוזי
אורבך שרה   אקרמן יחיאל   בליץ ראובן
אייל (הירש) אריה ארנסט   אקרמן רבקה   בן דור (בונודו) עזרא עזי
אייל (אקרמן) יהודית   ארד (רייך) חוה   בן יוסף משה
אילת (איליטוביץ) אליהו אלי   ארם ברוך   בן יוסף שמואל
אלגרנטי אהרון   אשכולי (וינטראוב) יהושע   בן לוי (מזרחי) בתיה
אלדן (ארניאס) אביבה   אשכולי (הורנפלד) מרים   בן לולו (אזולאי) יקוט
אלדן (אולדנפרב) שמחה סימון   אתיאל בן ארצי   בן לולו שמעון
אלחננוף אליעזר   בויגן זיסמן   בן משה (קלינרמן) עוזר
אלטורה (הטשק) קורנליה   בויגן חנה   בן צבי (מוינטויליסקי) אלימלך
אלפרין זאב   בויגן יונה   בן שחר (משתילים שמורק) חנה