איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אבשלום   אפשטיין (ז'אק) חמדה   בן שחר (משתילים שמורק) חנה
אביוב (שרם) שולמית   אפשטיין טובה גרטרוד   בן שחר (משתילים) שאול
אבירם (מזרחי) אברהם   אפשטיין ישראל   בראון יחזקאל
אבירם (מזרחי) חיים   אקוה (יהוד) דבורה   ברגמן אליעזר
אבירם (קצין) מרגלית   אקוה שמעון   ברוך (כמוס) זהבה
אברמוב (ניניו) דבורה   ארד (רייך) חוה   ברוך מזל
אבשלום (פרידמן) יואל   ארם ברוך   ברוך ציון
אולבסקי משה   אשכולי (וינטראוב) יהושע   ברומברגר (בוכסטר) ברטה
אוליאר (פיינזילבר) שושנה רוזה   אשכולי (הורנפלד) מרים   ברומברגר (סניור) מירי
אורבך חיים   אתיאל בן ארצי   ברומברגר משה
אורבך שרה   בוכסטר נתן   ברוק (קרסניק) צביה
אלגרנטי אהרון   בוכסטר (סגל) צביה   ברזילי (מייזל) דוד
אלדן (אולדנפרב) שמחה סימון   בידלובסקי (גורסקי) אסתר   ברנפלד אמנון
אלחננוף אליעזר   בידלובסקי בתיה   ברנפלד (וינברג) נחמה
אלפרין זאב   בידלובסקי יוסף   ברק דוד
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   בידק מרדכי   גבע (רוזנר) יעל
אלקיים רחמים   בן דור (בונודו) עזרא עזי   גבע (נגלברג) יצחק
אנגלר שמואל   בן לוי (מזרחי) בתיה   גדסי ישראל
אסא אהרון הנרי   בן משה (קלינרמן) עוזר   גוטגולד יעקב
אסא (אריה) צפורה   בן צבי (מוינטויליסקי) אלימלך   גוטגולד צפורה