איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אבשלום   אסא אהרון הנרי   בן דור (בונודו) עזרא עזי
אביוב (שרם) שולמית   אסא (אריה) צפורה   בן לוי (מזרחי) בתיה
אבירם (מזרחי) אברהם   אפשטיין (ז'אק) חמדה   בן משה (קלינרמן) עוזר
אבירם (מזרחי) חיים   אפשטיין טובה גרטרוד   בן צבי (מוינטויליסקי) אלימלך
אבירם (קצין) מרגלית   אפשטיין ישראל   בן שחר (משתילים שמורק) חנה
אברמוב (ניניו) דבורה   אקוה (יהוד) דבורה   בן שחר (משתילים) שאול
אבשלום (פרידמן) יואל   אקוה שמעון   בראון יחזקאל
אולבסקי משה   אקרמן יחיאל   ברגמן אליעזר
אוליאר (פיינזילבר) שושנה רוזה   אקרמן רבקה   ברוך (כמוס) זהבה
אורבך חיים   ארד (רייך) חוה   ברוך מזל
אורבך שרה   ארם ברוך   ברוך ציון
אייל (הירש) אריה ארנסט   אשכולי (וינטראוב) יהושע   ברומברגר (בוכסטר) ברטה
אייל (אקרמן) יהודית   אשכולי (הורנפלד) מרים   ברומברגר (סניור) מירי
אלגרנטי אהרון   אתיאל בן ארצי   ברומברגר משה
אלדן (אולדנפרב) שמחה סימון   בוכסטר נתן   ברוק (קרסניק) צביה
אלחננוף אליעזר   בוכסטר (סגל) צביה   ברזילי (מייזל) דוד
אלפרין זאב   בידלובסקי (גורסקי) אסתר   ברנפלד אמנון
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   בידלובסקי (מיכלסון) בתיה   ברנפלד (וינברג) נחמה
אלקיים רחמים   בידלובסקי יוסף   ברק דוד
אנגלר שמואל   בידק מרדכי   גבע (רוזנר) יעל