איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אבשלום   אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   בוכסטר נתן
אביוב (שרם) שולמית   אלקיים רחמים   בוכסטר (סגל) צביה
אבירם (מזרחי) אברהם   אנגלר שמואל   בוסי עובדיה
אבירם (מזרחי) חיים   אסא אהרון הנרי   בידלובסקי (גורסקי) אסתר
אבירם (קצין) מרגלית   אסא (אריה) צפורה   בידלובסקי (מיכלסון) בתיה
אברמוב (ניניו) דבורה   אפשטיין (ז'אק) חמדה   בידלובסקי יוסף
אבשלום (פרידמן) יואל   אפשטיין טובה גרטרוד   בידק מרדכי
אולבסקי משה   אפשטיין ישראל   ביצ'יק (גרוסבורד) רחל
אוליאר (פיינזילבר) שושנה רוזה   אקוה (יהוד) דבורה   בן דור (בונודו) עזרא עזי
אורבך חיים   אקוה שמעון   בן לוי (מזרחי) בתיה
אורבך שרה   אקרמן יחיאל   בן משה (קלינרמן) עוזר
אייל (הירש) אריה ארנסט   אקרמן רבקה   בן צבי (מוינטויליסקי) אלימלך
אייל (אקרמן) יהודית   ארד (רייך) חוה   בן שחר (משתילים שמורק) חנה
אילת (איליטוביץ) אליהו אלי   ארם ברוך   בן שחר (משתילים) שאול
אלגרנטי אהרון   אשכולי (וינטראוב) יהושע   בראון יחזקאל
אלדן (ארניאס) אביבה   אשכולי (הורנפלד) מרים   ברגמן אליעזר
אלדן (אולדנפרב) שמחה סימון   אתיאל בן ארצי   ברוך (כמוס) זהבה
אלחננוף אליעזר   בויגן זיסמן   ברוך מזל
אלטורה (הטשק) קורנליה   בויגן חנה   ברוך ציון
אלפרין זאב   בויגן יונה   ברומברגר (בוכסטר) ברטה