איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גולדברג צבי   גרינברג (ביצ'יק) רחל   הורנפלד (טרופר) שרה
גולן (ימין) חוה   דברה דוד   הירש (טרייזר) לילי
גונדלמן אברהם   דברה חיים אהרן   הירש שמעון זיגפריד
גונדלמן (גפן) יפה   דוברובסקי (חזן) לאה   הלוי (ביבר) מיכל
גורדון אבשלום   דוברובסקי מרדכי   הפטקה (בשארי) צפורה
גורדון בלומה   דויטש מרים   וולקוב נחמיה
גורליק אהרון   דומבק (ינוביץ') טובה   וולקוב רחל
גורליק (וינקוסקיה) שרה   דיסטנפלד דוד   וינר (האנובר) סידוניה דוני
גיבשטיין בצלאל זאב   דיסטנפלד (האקר) חיה   וינר רודולף
גיבשטיין דורה   דיסטנפלד פרידה   ולד נתן
גינצבורג (גינזבורג) עמרי   דמארי רפאל   זיכל (שיינבאך) אסתר אני
גיספן (נדב) חבצלת   דנציגר פרידה   זיכל יהודה לודי
גיספן סעדיה   דנציגר שמחה בונים   זיכל (רוזנטל) מטילדה מרים
גליקמן קטוביץ (גרינברג) זלפה   דשבסקי (גולחוי) נסיה   זיכל מנחם ארוין
גנדלמן מנחם סנדי   דשבסקי פנחס   זיכל פרנסי צפורה
גנדלמן (וינטר) רחל   הברפלד (קריגר) דבורה גרטה   זיכל צבי
גרובס (פירסט) טובה   הוברמן רות   זילברמן (חסקל) אסתר שושנה
גרובס ישראל   הורנפלד (טורם) לאה   זילברמן דניאל
גרינברג ברוך   הורנפלד פאליק   זילמן (דיסטנפלד) אהובה לובה
גרינברג יוסף   הורנפלד שרגא   זילמן חנוך