איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ברוך (כמוס) זהבה   גוטמן (כץ) איטה   גרדוס מנחם דוד
ברוך מזל   גוטמן שמואל חיים   גרדוס (זינגרמן) צפורה
ברוך ציון   גולדברג (צנג) טובה   גרובס (פירסט) טובה
ברומברגר (בוכסטר) ברטה   גולדברג צבי   גרובס ישראל
ברומברגר (סניור) מירי   גולן (ימין) חוה   גרינברג ברוך
ברומברגר משה   גונדלמן אברהם   גרינברג יוסף
ברוק (קרסניק) צביה   גונדלמן (גפן) יפה   גרינברג (ביצ'יק) רחל
ברזילי (מייזל) דוד   גורדון אבשלום   דברה דוד
ברנפלד אמנון   גורדון בלומה   דברה חיים אהרן
ברנפלד (וינברג) נחמה   גורליק אהרון   דוברובסקי (חזן) לאה
ברק (פלשטי) דוד   גורליק (וינקוסקיה) שרה   דוברובסקי מרדכי
גבע (רוזנר) יעל   גיבשטיין בצלאל זאב   דויטש מרים
גבע (נגלברג) יצחק   גיבשטיין דורה   דומבק (ינוביץ') טובה
גדסי ישראל   גינצבורג (גינזבורג) עמרי   דיסטנפלד דוד
גודעי זכריה   גיספן (נדב) חבצלת   דיסטנפלד (האקר) חיה
גודעי (יהוד) יונה   גיספן סעדיה   דיסטנפלד פרידה
גודעי משה   גליקמן קטוביץ (גרינברג) זלפה   דמארי רפאל
גודעי שרה   גלעדי חן   דנציגר פרידה
גוטגולד יעקב   גנדלמן מנחם סנדי   דנציגר שמחה בונים
גוטגולד צפורה   גנדלמן (וינטר) רחל   דשבסקי (גולחוי) נסיה