איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
זיכל (שיינבאך) אסתר אני   זלצמן (קליין) מלכה   טלר חוה
זיכל יהודה לודי   זלצמן מרדכי   טלר שלום
זיכל (רוזנטל) מטילדה מרים   זלצמן צבי   טפר (שיכמן) איטה רחל
זיכל מנחם ארוין   זמבל (בנימיני) אילנה   טפר חנה
זיכל פרנסי צפורה   זמבל ירחמיאל   טפר נחום
זיכל צבי   זמל חיים היינץ   יאבו יוסף
זילברמן (חסקל) אסתר שושנה   זמל (לבנשטיין) עדה הילדנרד   יזהר (זוסמן) יהודית
זילברמן דניאל   זקס אליעם   ימשון יוסף
זילמן (דיסטנפלד) אהובה לובה   זקסינגר חנוך   ימשון (רובינשטיין) שרה
זילמן חנוך   זקסינגר (מיצמכר) מרים   ינובסקי חיים עוזר
זינגרמן צבי   חן (פיבך) אסתר   ינובסקי (מלניצקי) נחמה
זינר דוד   חן (קופמן) עקיבא   יעקובובסקי ראובן רודולף
זינר (שורץ) חנה   חפיף זאב   יעקובי יצחק
זינר (דוד) יעל   טביב אברהם   יעקובי (גרשבנה) שינדל
זינר (קעטבי) יפה   טביב אהרון   יעקובי הלוי ברוך
זלינגר ברכה ברטה   טביב זכריה   יצחקי לוי
זלינגר ישראל איזי   טביב יגאל   יצחקי (אברמוב) רות
זלמנסון יהושע זאשה   טביב (חממי) יונה כדיה   כהן אהרון
זלמנסון (שטיין) שרלוטה לאה   טביב שלום   כהן (יאבו) אסתר
זלצמן אסתר   טורקיה משה   כהן (קוהן) יוסף יוליוס