איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
דשבסקי (גולחוי) נסיה   זיכל (שיינבאך) אסתר אני   זלצמן אסתר
דשבסקי פנחס   זיכל יהודה לודי   זלצמן (קליין) מלכה
הברפלד (קריגר) דבורה גרטה   זיכל (רוזנטל) מטילדה מרים   זלצמן מרדכי
הוברמן רות   זיכל מנחם ארוין   זלצמן צבי
הורנפלד (טורם) לאה   זיכל פרנסי צפורה   זמבל (בנימיני) אילנה
הורנפלד פאליק   זיכל צבי   זמבל ירחמיאל
הורנפלד שרגא   זילברמן (חסקל) אסתר שושנה   זמל חיים היינץ
הורנפלד (טרופר) שרה   זילברמן דניאל   זמל (לבנשטיין) עדה הילדנרד
הירש (טרייזר) לילי   זילמן (דיסטנפלד) אהובה לובה   זקס אליעם
הירש שמעון זיגפריד   זילמן חנוך   זקסינגר חנוך
הלוי (ביבר) מיכל   זינגרמן (הלוי) צ'רנה   זקסינגר (מיצמכר) מרים
הפטקה (בשארי) צפורה   זינגרמן צבי   חן (פיבך) אסתר
וולקוב נחמיה   זינר דוד   חן (קופמן) עקיבא
וולקוב רחל   זינר (שורץ) חנה   חפיף זאב
וייסבורד אהובה ליבי   זינר (דוד) יעל   טביב אברהם
וינבוים זוסיה   זינר (קעטבי) יפה   טביב אהרון
וינבוים (אריה) לאה   זלינגר ברכה ברטה   טביב זכריה
וינר (האנובר) סידוניה דוני   זלינגר ישראל איזי   טביב יגאל
וינר רודולף   זלמנסון יהושע זאשה   טביב (חממי) יונה כדיה
ולד נתן   זלמנסון (שטיין) שרלוטה לאה   טביב שלום