איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
טורקיה משה   כהן (קוהן) יוסף יוליוס   לוין (גראוער) פרידה
טלר חוה   כהן (בכר) לאה   לוסטמן מאיר
טלר שלום   כהן עמנואל יוסף   לוסטמן (הורנפלד) עדה
טפר (שיכמן) איטה רחל   כהן (וייסבורד) רחל   ליזרוביץ חיים
טפר חנה   כהן (כגן) שלמה   לימן (פיס) אהובה
טפר נחום   כהן (יעקובי) שרה   לן נורמן
יאבו יוסף   כהן ארזי (מזרחי) רבקה   לסט (טינטנער) חנה
יזהר (זוסמן) יהודית   כהן עיראקי אהרון   לסט משה פרידריך
ימשון יוסף   כספי דוד יעקב   מבורך (אברמוב) חיה
ימשון (רובינשטיין) שרה   כץ אפרים   מבורך חיים
ינובסקי חיים עוזר   כץ (מילרד) מרים אמילה   מונק (פוקס) טרודה
ינובסקי (מלניצקי) נחמה   כרובי (קרויטבורט) משה אבא   מונק ריכרד
יעקובובסקי ראובן רודולף   כרובי רחל   מוקטל אברהם
יעקובי יצחק   לבנשטיין אסתר   מוקטל דוד
יעקובי (גרשבנה) שינדל   לבנשטיין משה   מוקטל יוסף
יעקובי הלוי ברוך   לוי (נוימן) אדית   מוקטל (רזינובסקי) מזל
יצחקי לוי   לוי מקס   מורדוך אליהו
יצחקי (אברמוב) רות   לוי קוברסי יצחק   מזרחי יחיה זכריה
כהן אהרון   לוי קוברסי (טורקיה) עליזה   מזרחי ניסים
כהן (יאבו) אסתר   לוין יצחק   מיט מקס