איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
כרובי (קרויטבורט) משה אבא   מוקטל דוד   מנדל משה
כרובי רחל   מוקטל יוסף   מנדל שושנה
לוי (נוימן) אדית   מוקטל (רזינובסקי) מזל   מנצור יוסף
לוי מקס   מורדוך אליהו   מנצור (עווד סעיד) עובדיה
לוי קוברסי יצחק   מזרחי יחיה זכריה   מנצור (יפת) רשל רחל
לוי קוברסי (טורקיה) עליזה   מזרחי ניסים   משעניה יעקב
לוין יצחק   מיט מקס   משעניה (סיטון) סופיה
לוין (גראוער) פרידה   מיט רות   נוימן יוחאי
לוסטמן מאיר   מילר חיים   נוימן פיליפ
לוסטמן (הורנפלד) עדה   מילר (גרשקוביץ) טניה   נוישטיין דוד
ליזרוביץ חיים   מילר (שלמה) יעקב   נכוני (ניקר) משה
לימן (פיס) אהובה   מילר (ביילי) לין   נפולסקי גולדה זהבה
לן נורמן   מילר פנחס   נפולסקי יוסף
לסט (טינטנער) חנה   מילר (סבו) רבקה   סגל חיים יהודה
לסט משה פרידריך   מימון (מוזלמן) חוה   סגל רחל
מבורך (אברמוב) חיה   מימון מנחם מנדל   סיאני אליהו
מבורך חיים   מימון תמר   סיאני רמון
מונק (פוקס) טרודה   מלחן אריה   סיבהי (סייבי) יואב
מונק ריכרד   מלר (גורליק) זיוה   סיגלר חוה
מוקטל אברהם   מלר משה   סיגלר מרקו מרדכי