איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
לוי מקס   מורדוך אליהו   מנצור (יפת) רשל רחל
לוי קוברסי יצחק   מזרחי יחיה זכריה   משעניה יעקב
לוי קוברסי (טורקיה) עליזה   מזרחי ניסים   משעניה (סיטון) סופיה
לוין יצחק   מיט מקס   נוימן יוחאי
לוין (גראוער) פרידה   מיט רות   נוימן פיליפ
לוסטמן מאיר   מילר חיים   נוישטיין דוד
לוסטמן (הורנפלד) עדה   מילר (גרשקוביץ) טניה   נכוני (ניקר) משה
ליזרוביץ חיים   מילר (שלמה) יעקב   נפולסקי גולדה זהבה
לימן (פיס) אהובה   מילר (ביילי) לין   נפולסקי יוסף
לן נורמן   מילר פנחס   סגל חיים יהודה
לסט (טינטנער) חנה   מילר (סבו) רבקה   סגל רחל
לסט משה פרידריך   מימון (מוזלמן) חוה   סיאני אליהו
מבורך (אברמוב) חיה   מימון מנחם מנדל   סיאני רמון
מבורך חיים   מימון תמר   סיבהי (סייבי) יואב
מונק (פוקס) טרודה   מלר (גורליק) זיוה   סיגלר חוה
מונק ריכרד   מלר משה   סיגלר מרקו מרדכי
מוקטל אברהם   מנדל משה   סימן טוב אברהם אלברט
מוקטל דוד   מנדל שושנה   סימנסקי אליהו
מוקטל יוסף   מנצור יוסף   סימנסקי (בלוג) יהודית אדית
מוקטל (רזינובסקי) מזל   מנצור (עווד סעיד) עובדיה   סימנסקי (טוכמן) קלרה