איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
כהן (בכר) לאה   לן נורמן   מילר (ביילי) לין
כהן עמנואל יוסף   לסט (טינטנער) חנה   מילר פנחס
כהן (יעקובי) שרה   לסט משה פרידריך   מילר (סבו) רבקה
כהן ארזי (מזרחי) רבקה   מבורך (אברמוב) חיה   מימון (מוזלמן) חוה
כהן עיראקי אהרון   מבורך חיים   מימון מנחם מנדל
כספי דוד יעקב   מונק (פוקס) טרודה   מימון תמר
כץ אפרים   מונק ריכרד   מלחן אריה
כץ (מילרד) מרים אמילה   מוקטל אברהם   מלר (גורליק) זיוה
כרובי (קרויטבורט) משה אבא   מוקטל דוד   מלר משה
כרובי רחל   מוקטל יוסף   מנדל משה
לוי (נוימן) אדית   מוקטל (רזינובסקי) מזל   מנדל שושנה
לוי מקס   מורדוך אליהו   מנצור יוסף
לוי קוברסי יצחק   מזרחי יחיה זכריה   מנצור (עווד סעיד) עובדיה
לוי קוברסי (טורקיה) עליזה   מזרחי ניסים   מנצור (יפת) רשל רחל
לוין יצחק   מיט מקס   משעניה יעקב
לוין (גראוער) פרידה   מיט רות   משעניה (סיטון) סופיה
לוסטמן מאיר   מיכלזון (קמושביץ) נחמה   נוימן יוחאי
לוסטמן (הורנפלד) עדה   מילר חיים   נוימן פיליפ
ליזרוביץ חיים   מילר (גרשקוביץ) טניה   נוישטיין דוד
לימן (פיס) אהובה   מילר (שלמה) יעקב   ניר (פיכמן) מירה