איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
סימן טוב אברהם אלברט   פלדמן טודרוס   צלר שמואל
סימנסקי אליהו   פלצ'י סימן טוב   צנזור אלזה עליזה
סימנסקי (בלוג) יהודית אדית   פלצ'י (כדריה) עמליה   צנזור אמיל עמנואל
סימנסקי (טוכמן) קלרה   פנסטר דוד   צרפתי (אספורמוס) אסתר אסתרינה
עוזי יחזקאל   פנסטר משה   צרפתי מרדכי
עוקשי אריה   פנסטר פנינה   קארש שלמה
עינב (וינלגר) משה   פסטרנק משה   קבשנבסקי (צלר) הינדה
ענטר אלטונה אנטואנט זהבה   פסטרנק (קרייניוק) סימה   קבשנבסקי חיים
ענטר מאיר חלו   פרידמן שמואל דוגו   קושניר בן ציון
ענטר מזל   פרידריך (פרידהבר) אסתר   קושניר (הכהן) שושנה
ענטר שלמה   פרידריך ישעיהו   קזושנר פסח
פאר (זהבי) נירה   פרייזלר ליוש משה   קטוביץ צבי
פטיש (פוטשמכר) יוסף   פרייזלר (לוי) עליזה ליסי   קימל נתן טוני
פייגלזון (רוזנשטראוס) קלרה חיה   פרנקנשטיין (עוקשי) לאה   קירשט (דובדבני) ירחמיאל
פייגלזון ראובן   צולר (שנק) מריקה   קליין (פרוימוביץ) צפורה
פיכמן ישראל   צוקרמן חיים   קלמוביץ (חוינה) ברוניה ברכה
פיכמן (קושניר) שחורה   צוקרמן (ויינצ'יק) מלכה שושנה   קלמוביץ גד גודל
פירסט (רודנהאוזן) בטי   ציגלרויט (מפה) חוה   קלס רטנר שרה לאה
פישר אלחנן   צימבלר משה   קראוס אריה
פישר (גולדשלגר) דורינה   צלר לאה   קרוק שלום