איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
עוזי יחזקאל   פלצ'י (כדריה) עמליה   קארש שלמה
עוקשי אריה   פנסטר דוד   קבשנבסקי (צלר) הינדה
עינב (וינלגר) משה   פנסטר משה   קבשנבסקי חיים
ענטר אלטונה אנטואנט זהבה   פנסטר פנינה   קושניר בן ציון
ענטר מאיר חלו   פסטרנק משה   קושניר (הכהן) שושנה
ענטר מזל   פסטרנק (קרייניוק) סימה   קזושנר פסח
ענטר שלמה   פרידריך (פרידהבר) אסתר   קטוביץ צבי
פאר (זהבי) נירה   פרידריך ישעיהו   קימל נתן טוני
פטיש (פוטשמכר) יוסף   פרייזלר ליוש משה   קירשט (דובדבני) ירחמיאל
פייגלזון (רוזנשטראוס) קלרה חיה   פרייזלר (לוי) עליזה ליסי   קליין (פרוימוביץ) צפורה
פייגלזון ראובן   פרנקנשטיין (עוקשי) לאה   קלמוביץ (חוינה) ברוניה ברכה
פיכמן ישראל   צולר (שנק) מריקה   קלמוביץ גד גודל
פיכמן (קושניר) שחורה   צוקרמן חיים   קלס רטנר שרה לאה
פירסט (רודנהאוזן) בטי   צוקרמן (ויינצ'יק) מלכה שושנה   קראוס אריה
פישר אלחנן   ציגלרויט (מפה) חוה   קרוק שלום
פישר (גולדשלגר) דורינה   צימבלר משה   קריא (קרצ'בסקי) אליהו
פלדמן אברהם   צלר לאה   קריא (בנקוביץ) סימה
פלדמן טודרוס   צלר שמואל   קריינין אברהם
פלדמן (פידלמן) שפרינצה   צרפתי (אספורמוס) אסתר אסתרינה   קרני (סלביטקר) יפה
פלצ'י סימן טוב   צרפתי מרדכי   רביוב (שמואלי) יפה