איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
נכוני (ניקר) משה   ענטר שלמה   פרידריך (פרידהבר) אסתר
נפולסקי גולדה זהבה   פאר (זהבי) נירה   פרידריך ישעיהו
נפולסקי יוסף   פטיש (פוטשמכר) יוסף   פרייזלר ליוש משה
סגל חיים יהודה   פייגלזון (רוזנשטראוס) קלרה חיה   פרייזלר (לוי) עליזה ליסי
סגל רחל   פייגלזון ראובן   פרנקנשטיין (עוקשי) לאה
סיאני אליהו   פיכמן ישראל   צולר (שנק) מריקה
סיאני רמון   פיכמן (קושניר) שחורה   צוקרמן חיים
סיבהי (סייבי) יואב   פירסט (רודנהאוזן) בטי   צוקרמן (ויינצ'יק) מלכה שושנה
סיגלר חוה   פישר אלחנן   ציגלרויט (מפה) חוה
סיגלר מרקו מרדכי   פישר (גולדשלגר) דורינה   צימבלר משה
סימן טוב אברהם אלברט   פלדמן טודרוס   צלר לאה
סימנסקי אליהו   פלצ'י סימן טוב   צלר שמואל
סימנסקי (בלוג) יהודית אדית   פלצ'י (כדריה) עמליה   צנזור אלזה עליזה
סימנסקי (טוכמן) קלרה   פנסטר דוד   צנזור אמיל עמנואל
עוזי יחזקאל   פנסטר משה   צרפתי (אספורמוס) אסתר אסתרינה
עוקשי אריה   פנסטר פנינה   צרפתי מרדכי
עינב (וינלגר) משה   פסטרנק משה   קארש שלמה
ענטר אלטונה אנטואנט זהבה   פסטרנק (קרייניוק) סימה   קבשנבסקי (צלר) הינדה
ענטר מאיר חלו   פרידמן (מיכלזון) זהבה   קבשנבסקי חיים
ענטר מזל   פרידמן שמואל דוגו   קובדן פליקס