איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מיט רות   משעניה (סיטון) סופיה   סימנסקי (טוכמן) קלרה
מיכלזון (קמושביץ) נחמה   נוימן יוחאי   עוזי יחזקאל
מילר חיים   נוימן פיליפ   עוקשי אריה
מילר (גרשקוביץ) טניה   נוישטיין דוד   עינב (וינלגר) משה
מילר (שלמה) יעקב   נוסבוים (שימל) גולדה   ענטר אלטונה אנטואנט זהבה
מילר (ביילי) לין   נוסבוים דוד   ענטר מאיר חלו
מילר פנחס   ניר (פיכמן) מירה   ענטר מזל
מילר (סבו) רבקה   נכוני (ניקר) משה   ענטר שלמה
מימון (מוזלמן) חוה   נפולסקי גולדה זהבה   פאר (זהבי) נירה
מימון מנחם מנדל   נפולסקי יוסף   פטיש (פוטשמכר) יוסף
מימון תמר   סגל חיים יהודה   פטר ישראל
מלחן אריה   סגל רחל   פייגלזון (רוזנשטראוס) קלרה חיה
מלר (גורליק) זיוה   סיאני אליהו   פייגלזון ראובן
מלר משה   סיאני רמון   פיכמן ישראל
מנדל משה   סיבהי (סייבי) יואב   פיכמן (קושניר) שחורה
מנדל שושנה   סיגלר חוה   פירסט (רודנהאוזן) בטי
מנצור יוסף   סיגלר מרקו מרדכי   פישר אלחנן
מנצור (עווד סעיד) עובדיה   סימן טוב אברהם אלברט   פישר (גולדשלגר) דורינה
מנצור (יפת) רשל רחל   סימנסקי אליהו   פלדמן טודרוס
משעניה יעקב   סימנסקי (בלוג) יהודית אדית   פלצ'י סימן טוב