איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
רביוב עמנואל   רייכהרט (פכנר) אלישבע אדית   שיין (טפר) שרלוטה
רבינוביץ (הכהן) אברהם ישכר   ריינגולד גדי   שיפמן יעקב
רבינוביץ (מרק) גולדה מירל זהבה   רייס יוסף   שיקלושי אליהו
רבינוביץ יחזקאל אליהו   ריכטר גדליהו   שלנג צבי
רוז'נסקי מרדכי   ריכטר רפאל   שמאי דבורה
רוז'נסקי (חייכל) עטי   רנד גיטל גיזלה   שמאי חביב
רוזנבאום טוני   רשף (פישר) ברוך   שמוטקין (רודניה) דבורה
רוזנבאום מיכאל   רשף יהב   שמוטקין יוסף
רוזנטהל (ברנשטיין) מרטה מלכה   שבח (בן לולו) רחל   שמיר (שמוטקין) אברהם
רוזנפלד הרמן צבי   שביט (פיבישוביץ) גרשון   שמר (שמרלר גולדוסר) חנה
רוזנפלד עליזה   שטויער יעקב   שמר (שמרלר) צבי
רוזנר (יעקובובסקי) לאוני ליבה   שטויער (שולץ) פרידה   שנק (זלצמן) אולגה
רוזנר רודולף רפאל   שטוקהמר אבנר מנחם   שנק אוסקר
רוטנברג (וורצמן) שפרינצה   שטוקהמר (פדלמן) זהבה גולדה   שנק (קבשנבסקי) לינה
רוטשילד גבריאל גבי   שטוקהמר יהושע   שנק משה
רוטשילד גרשון   שטוקהמר נחמיה   שפרברג (שובלי) אסתר
רוטשילד חנה רנט   שטוקהמר (פלדמן) שרה   שץ (ברוק) ריבה
רוטשילד פנינה   שטיין (גולדמן) חנה   שרף ארנה
רוטשילד שלמה   שטינמן (אלקיים) עליזה   תאומים פרנקל (אולבסקי) חנה
רייכהרט אליעזר אריך   שיין מקס מרדכי   תאומים פרנקל משה