איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פנסטר דוד   צלר שמואל   קלמוביץ גד גודל
פנסטר משה   צנזור אלזה עליזה   קלס רטנר שרה לאה
פנסטר פנינה   צנזור אמיל עמנואל   קראוס אריה
פסטרנק משה   צרפתי (אספורמוס) אסתר אסתרינה   קרוק שלום
פסטרנק (קרייניוק) סימה   צרפתי מרדכי   קריא (קרצ'בסקי) אליהו
פרידמן אלחנן   קארש שלמה   קריא (בנקוביץ) סימה
פרידמן (מיכלזון) זהבה   קבשנבסקי (צלר) הינדה   קריינין אברהם
פרידמן (וייסבורד) צפורה   קבשנבסקי חיים   קרני (סלביטקר) יפה
פרידמן שמואל דוגו   קובדן פליקס   רביוב (שמואלי) יפה
פרידריך (פרידהבר) אסתר   קושניר בן ציון   רביוב עמנואל
פרידריך ישעיהו   קושניר (הכהן) שושנה   רבינוביץ (הכהן) אברהם ישכר
פרייזלר ליוש משה   קזושנר פסח   רבינוביץ אלכסנדר
פרייזלר (לוי) עליזה ליסי   קטוביץ צבי   רבינוביץ (מרק) גולדה מירל זהבה
פרנקנשטיין (עוקשי) לאה   קימל נתן טוני   רבינוביץ יחזקאל אליהו
צולר (שנק) מריקה   קירשט (דובדבני) ירחמיאל   רודבסקי דב
צוקרמן חיים   קלדרון משה   רודבסקי (וייסבורד) הניה
צוקרמן (ויינצ'יק) מלכה שושנה   קליין (וולפסון) אסתר   רוז'נסקי מרדכי
ציגלרויט (מפה) חוה   קליין (פרוימוביץ) צפורה   רוז'נסקי (חייכל) עטי
צימבלר משה   קליין שמואל   רוזנבאום ורנר זאב
צלר לאה   קלמוביץ (חוינה) ברוניה ברכה   רוזנבאום טוני