איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
רוזנבאום מיכאל   רנד גיטל גיזלה   שלנג צבי
רוזנטהל (ברנשטיין) מרטה מלכה   רשף (פישר) ברוך   שמאי דבורה
רוזנפלד הרמן צבי   רשף יהב   שמאי חביב
רוזנפלד עליזה   שבח (בן לולו) רחל   שמוטקין (רודניה) דבורה
רוזנר (יעקובובסקי) ליאוני   שביט (פיבישוביץ) גרשון   שמוטקין יוסף
רוזנר רודולף רפאל   שטויער יעקב   שמיר (שמוטקין) אברהם
רוטנברג (וורצמן) שפרינצה   שטויער (שולץ) פרידה   שמר (שמרלר גולדוסר) חנה
רוטשילד גבריאל גבי   שטוקהמר אבנר מנחם   שמר (שמרלר) צבי
רוטשילד גרשון   שטוקהמר (פדלמן) זהבה גולדה   שנק (זלצמן) אולגה
רוטשילד חנה רנט   שטוקהמר יהושע   שנק אוסקר
רוטשילד פנינה   שטוקהמר נחמיה   שנק (קבשנבסקי) לינה
רוטשילד שלמה   שטוקהמר (פלדמן) שרה   שנק משה
רוקנשטיין (מזרחי) נעמי   שטיין (גולדמן) חנה   שפרברג (שובלי) אסתר
רייכהרט אליעזר אריך   שטינמן יצחק   שץ (ברוק) ריבה
רייכהרט (פכנר) אלישבע אדית   שטינמן (אלקיים) עליזה   שרף ארנה
ריינגולד גדי   שיין מקס מרדכי   תאומים פרנקל (אולבסקי) חנה
רייס יוסף   שיין (טפר) שרלוטה   תאומים פרנקל משה
ריכטר גדליהו   שיפמן יעקב   תרח בתיה
ריכטר רפאל   שיקלושי אליהו   תרח מתתיהו