איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שמוטקין יוסף   שנק אוסקר   שרף ארנה
שמיר (שמוטקין) אברהם   שנק (קבשנבסקי) לינה   תאומים פרנקל (אולבסקי) חנה
שמר (שמרלר גולדוסר) חנה   שנק משה   תאומים פרנקל משה
שמר (שמרלר) צבי   שפרברג (שובלי) אסתר   תרח בתיה
שנק (זלצמן) אולגה   שץ (ברוק) ריבה   תרח מתתיהו