איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ נתן   גלבוע אליעזר   חבקין (צלאל) דבורה
אגם (לוסטרניק) כלילה   גלזר שמואל   חבקין (סקסונוב) חיה אלתה
אהרונוביץ יעקב   גרא (אלטשולר) יהודית   חבקין (סטוצ'ינסקי) חנה
אהרונוביץ (פינשטיין) שלומית   גרזובסקי גור עמיהוד   חבקין יעקב יצחק
אהרוני (רוז'ה) הניה   גרזובסקי גור (סמילנסקי) שפרה   חבקין משה
אהרוני עמיקם   האן מושלין אורנה   חומה שפירא עפרה
אושרוב דב   האנובר הנאור (הושנדר) קלרה לאה   חננוביץ חנן
אידלמן שמואל אלתר   הולצמן (גורדון) אילת הינדה   חננוביץ (זהבי) מלכה
אלטשולר גדעון   הולצמן בן עמי   חרלפ (לוין) שולמית
בובשובר (כהן) מרים   הולצמן שמואל צבי   חרלפ שלמה
ביבר (רורמן) עדנה   הימן (פרידינוב) לאה   טובי (רייבי) אילה
בן עמי בנימין   הלוי מאירה   טפט (סנדיק) אלה
בן עמי (זוסמן) רבקה   וורוטיצקי (חבקין) עדנה   טפט נתן
ברסמן יוסף   וורוטיצקי שלמה   יאפו (פדובה) גולדה
ברסמן חיימי (חובב) זיוה   וינדמן (פרס) אורה   יאפו פסח
ג'דה סעדיה סעיד   וינדמן זהר   יעקבוביץ נחמן
גוטהילף שמואל אחא   זוסמן פנחס   יעקבזון (דואניס) אבלין
גורדון מנחם   זקהיים (ברשבסקי) נירה   יעקבזון דורה
גורדון (שליט) רחל   חבקין אפרים   יעקבזון דניאל יהודה
גילר צבי   חבקין ברוך   יעקבזון הלל