איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ נתן   גלבוע אליעזר   חבקין (סטוצ'ינסקי) חנה
אגם (לוסטרניק) כלילה   גלזר שמואל   חבקין יעקב יצחק
אהרונוביץ יעקב   גרא (אלטשולר) יהודית   חבקין משה
אהרונוביץ (פינשטיין) שלומית   האן מושלין אורנה   חומה שפירא עפרה
אהרוני (רוז'ה) הניה   האנובר הנאור (הושנדר) קלרה לאה   חננוביץ חנן
אהרוני עמיקם   הולצמן (גורדון) אילת הינדה   חננוביץ (זהבי) מלכה
אושרוב דב   הולצמן בן עמי   חרלפ (לוין) שולמית
אידלמן שמואל אלתר   הולצמן שמואל צבי   חרלפ שלמה
אלטשולר גדעון   הימן (פרידינוב) לאה   טובי (רייבי) אילה
בובשובר (כהן) מרים   הלוי מאירה   טפט (סנדיק) אלה
ביבר (רורמן) עדנה   וורוטיצקי (חבקין) עדנה   טפט נתן
בן עמי בנימין   וורוטיצקי שלמה   יאפו (פדובה) גולדה
בן עמי (זוסמן) רבקה   וינדמן (פרס) אורה   יאפו פסח
ברסמן יוסף   וינדמן זהר   יעקבוביץ נחמן
ברסמן חיימי (חובב) זיוה   זוסמן פנחס   יעקבזון (דואניס) אבלין
ג'דה סעדיה סעיד   זקהיים (ברשבסקי) נירה   יעקבזון דורה
גוטהילף שמואל אחא   חבקין אפרים   יעקבזון דניאל יהודה
גורדון מנחם   חבקין ברוך   יעקבזון הלל
גורדון (שליט) רחל   חבקין (צלאל) דבורה   יעקבזון זלמן סלומון
גילר צבי   חבקין (סקסונוב) חיה אלתה   יעקבזון עמנואל