איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ נתן   גלבוע אליעזר   חבקין יעקב יצחק
אגם (לוסטרניק) כלילה   גלזר שמואל   חבקין משה
אהרונוביץ יעקב   גרא (אלטשולר) יהודית   חומה שפירא עפרה
אהרונוביץ (פינשטיין) שלומית   האן מושלין אורנה   חננוביץ חנן
אהרוני (רוז'ה) הניה   האנובר הנאור (הושנדר) קלרה לאה   חננוביץ (זהבי) מלכה
אהרוני עמיקם   הולצמן (גורדון) אילת הינדה   חרלפ (לוין) שולמית
אושרוב דב   הולצמן בן עמי   חרלפ שלמה
אידלמן שמואל אלתר   הולצמן שמואל צבי   טובי (רייבי) אילה
אלטשולר גדעון   הימן (פרידינוב) לאה   טפט (סנדיק) אלה
בובשובר (כהן) מרים   הלוי מאירה   טפט נתן
ביבר (רורמן) עדנה   וורוטיצקי (חבקין) עדנה   יאפו (פדובה) גולדה
בן עמי בנימין   וורוטיצקי שלמה   יאפו פסח
בן עמי (זוסמן) רבקה   וינדמן (פרס) אורה   יעקבוביץ נחמן
ברסמן יוסף   וינדמן זהר   יעקבזון (דואניס) אבלין
ברסמן חיימי (חובב) זיוה   זוסמן פנחס   יעקבזון דורה
ג'דה סעדיה סעיד   חבקין אפרים   יעקבזון דניאל יהודה
גוטהילף שמואל אחא   חבקין ברוך   יעקבזון הלל
גורדון מנחם   חבקין (צלאל) דבורה   יעקבזון זלמן סלומון
גורדון (שליט) רחל   חבקין (סקסונוב) חיה אלתה   יעקבזון עמנואל
גילר צבי   חבקין (סטוצ'ינסקי) חנה   יעקבזון (ליבונטין) רוזה שושנה