איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אהובה   גלצקי (מטמן כהן) עבריתיה   חריט (אברמסון) צביה
אבישר בן ציון   גרא (קרישבסקי) גרו   טנצר גדעון
אבישר (ליטבק) רחל   דוד (קוסובסקי) אסתר   טפר ישראל
אלוני (דובין) דב   דויטש איתן   ימשון (נובומיסט) אסתר
אלוני (בוברובסקי) לאה   דויטש סלו   יעקובי דוד
אלפנדרי (קרסנובסקי) אהובה   דור אבראבאיה (דוידית) רבקה   יעקובי (מוסאל) שמחה
בושמי נאוה   הורביץ עברית-חיה   ישורון ראובן
בס אשר   הלוי אהרון   כהן (בעדני) אביגיל
בק (טבצ'ניק) ליפא   הלוי חיים יהושע   כהנא מאיר
בק (שטרן) פראדל-פרידה   הלפרין משה צבי   כסה (קוסוי) יונה
בר מיכאל   וייסל רחל   כץ (אוירבך) חנה
ברס יהושע   ויליניץ חובב נתן   לובינסקי אליעזר פנחס
ברקוביץ ארנון   וינברג יהודה לואי   לובינסקי (אברבאיה) פאולין
ברקוביץ נחום   ויסמן יהודה   ליבונטין נחמיה
ברקוביץ (שורץ) צפורה   ויסמן יעקב   ליבונטין (ליפשיץ) שרה סוניה
גורדון (איידלמן) חיה לאה   ויסמן (בנינסון) רוחמה   מאזל (סגל) בלאנש בתיה
גורדון משה   זר ציון (אברמוביץ) דבורה   מאזל שרגא
גינזבורג אהרון פיביל   זר ציון (אברמוביץ) נתן   מאירוביץ עמנואל
גינזבורג (שפירא) אסתר   חיסין ניוטה   מבורך (גורדון) רחל
גליבטר-חיסין איטה   חריט נחום   מויאל (ישקולביץ) רות