איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מטמן כהן אברהם   פילבסקי עודד   קיפניס לוין
מימון ציניה   פישלזון (חודורובסקי) הדסה   קלימקר (רוזן) פנינה
מכנס משה   פישלזון שמואל   רובינשטיין נתן
מכנס (סגל) רות פרל   פפירמייסטר גרשון   רון חיים דיויד
מרחוביץ שמואל   פרומקיס חיים   רייספלד קרל
מרימס (פאר) רחל   פרומקיס (וילדר) שפרה   שטיין (מנשיץ) אסתר
נוימן בנימין   פריד יהודה   שטיין חיים מאיר
נוימן (נימן) צפורה   קואנקה יצחק   שינקמן משה
פאפו גבריאל אליעזר   קודריאנסקי יוסף   שיף (גינזבורג) חסיה
פאפו (רוזנטל) לאה   קומרוב מנוח   תורן (טורנובסקי) דן
פולני ישראל   קוצ'רסקי נחום    
פולני (חיסין) עדה   קורמן חיים