איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב בת שבע   גולדשטיין מנחם   זוסמן צבי
אלוני (אזון) קלוד   גניס זאב וולודיה   זוסמן רבקה רניה
אנטין יהושע   גניס (ליטבק) שושנה   יצחקי ארנון
אנטין (גוטמן) רחל   דמארי יונה   סגל (זלץ) בלהה
בן יוסף (ליברמן) הניה   זוסמן יונה יענטי   סגל יחיאל
בן יוסף (זוסמן) חנן   זוסמן יוסף   רודומין אליעזר
ברגר (גניס) עדה   זוסמן יצחק   רודומין (זוסמן) שרה
ברגר צבי   זוסמן (קרצ'מסקי) מרים