איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גרוס (גינזבורג) יהודית   מאירוביץ חנה אנה   סגל מנדל מנחם הלוי
יעבץ (פינס) גולדה   מאירוביץ נחמיה   שטאל (יודלביץ) דבורה
כצלר פיטר   סגל חייקה אן   שטאל שמואל