איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
(רייכשטט) איווה   (בנימיני) פזית   אבולעפיה גדעון
איל   (רייכשטט) פיי   אבולעפיה (אולמן) דינה
(מוקטל) אסתר   (כהן) רחל   אבולעפיה דפנה
גלי   אבגוסטובסקי מאיר   אבולעפיה יעל
(קרן) דינה   אבודי אריה   אבולעפיה יצחק
הילי   אבודי (שטראוס) חוה   אבולעפיה (אוניקובסקי) מאירה
(רייכשטט) הני   אבודי יהודית   אבולעפיה מיכל
(בן ארצי) חגית   אבודי יצחק   אבולעפיה (ניסנהולץ) מרים חד גדיא
(זרחוביץ) חיה   אבודי רובי   אבולעפיה עודד
יאן   אבוחצירה (שרר) הינדה   אבולעפיה (ריגלר) צפורה
(לוי) יהודית   אבוחצירה יעקב   אבולעפיה (פרימן) רבקה
יהונתן   אבוחצירה מורן   אבולעפיה רוני
יורם   אבוחצירה משה   אבולעפיה רפאל
(שורצברג) יעל   אבוחצירה שירן   אבולעפיה רפאל חיים
(לוי) מאירה   אבוטבול חיה   אבולעפיה (שמעונוביץ) שושנה
מעיין   אבוטבול יוסף   אבולעפיה שלמה
הורים: יצחק, בוליסה; בת זוג: רבקה; לידה: 1865
(בנימיני) מרגלית
הורים: אורי, רחל
  אבולעפיה אבנר   אבולעפיה שלמה
הורים: רפאל חיים, שושנה; בת זוג: מאירה; לידה: 1940
(בנימיני) מרגלית
הורים: גדעון, ציפי
  אבולעפיה אהובה   אבטיחי משה
נופר   אבולעפיה בוליסה   אבטיחי (רוזין) עפרה
(זינר) נירה   אבולעפיה בוסתנאי   אבי אהרון (רוכברגר) תמר