איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גינזבורג נח   ויצמן (קרישבסקי) יהודית   פוסיצ'לסקי ברנרד
גרינברג יוסף   זיגר שלמה   קן ציפור זרובבל
היסמן פייגה   לזרוב חיה   קרנר מרים לאה