איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בולקינד (בולקין) אלחנן   מרקוביץ יעקב יהושע   רזורק (ברוינפישוים) קונצי
גיסין דוד   צוקרמן שלמה   רפפורט רחל בילה
ליבוביץ (מטמן כהן) לאה   רוזנובסקי אסתר