איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אמזלג חיים   מינץ יעקב דוד   קלס מנחם מנדל
אמציסלבסקי (סלובוצקי) מלכה-מריה   עוקשי יוסף   קלס פיגה
ג'מיל יחיא   פאפו יעקב   קרישבסקי גרשון יצחק
דיקלמן אלכסנדר סנדר   פינברג בוריס   רייסל (שמוליצ'נסקי) חיה שרה
חינקין (חנקין) יחזקאל   פינשטיין (וירצר) יונה צבי   שטיין מנחם מקס מרק
ליטוינסקי יעקב אלחנן   קליין יוסף    
מדליה (רבינוביץ) פסיה   קליין (פרידלנדר) סילקה צילה