איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בוסל יוסף   הלוי עמרם   מרקוביץ דינה בריינה
בוקסר ברוך   הרשלר (הלוי) רחל   ענתבי אברהם אלברט
בלומברג יוסף   ינובסקי הינדה   קנטור חנה
בלומברג שמריהו   ירובסקי דינה   קרנר שמואל