איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אטינגר יוסף   הרשקוביץ (לובמן) חוה   פרימן פרץ יעקב
בוקסר לאה   חומה ברוך   צרור חיים יהושע
גוטמן בתיה   חיסין (פרייזר) פאני   קרישבסקי לילי
גולדנברג מאיר וולף   מוגילבסקי משה דניאל   קרסנשטיין צפורה
גינזבורג צבי הרי   מזי"א אליהו רוניא (רנה)   רצון (שובלי) יונה
גינזבורג שניאור זלמן אליעזר   סגל דוד   שמוליצ'נסקי (פרנק) רחל רוחה
גלין (פוסיצ'לסקי) ברטה בתיה   עץ הדר (שיינבאום) ישראל חיים    
הורביץ (לובלינסקי) מרים   פוחצ'בסקי יפתח