איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בוקסר לאה   הרשקוביץ (לובמן) חוה   פוחצ'בסקי יפתח
גוטמן בתיה   חומה ברוך   פרימן פרץ יעקב
גולדנברג מאיר וולף   חיסין (פרייזר) פאני   צרור חיים יהושע
גינזבורג צבי הרי   מוגילבסקי משה דניאל   קרישבסקי לילי
גינזבורג שניאור זלמן אליעזר   מזי"א אליהו רוניא (רנה)   קרסנשטיין צפורה
גלין (פוסיצ'לסקי) ברטה בתיה   סגל דוד   רצון (שובלי) יונה
הורביץ (לובלינסקי) מרים   עץ הדר (שיינבאום) ישראל חיים   שמוליצ'נסקי (פרנק) רחל רוחה