איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסטשינסקי חנה   הורביץ רוממתי עזר   פרבר (גרינבלט) חיה
אתיאל עמיחי   הירשפלד (וורנר) חיה מלכה   פרימן דרור אהרן מרדכי
בן זאב (אברמוביץ) שמעון   יעבץ זאב   שפינר ליאון אריה
גורדון זאב   פישר זלמן