איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (קנטור) רחל   זלצמן (רובין) חיה שרה   ענטין (אנתין) שמעון
אוסטשינסקי גרשון   זלצמן חיה שרה   פפירמייסטר ברוך
בן יעקב (שוסטר יעקובזון) יהושע   חיים בכורה   קוצ'רסקי מינדל
גלין יצחק   כהן עראקי סעדיה   רוחימוביץ ברכה בוניה
גרינבלט (שקרלביץ) מינדיל   נוישטדט חיים חייקל   שמוליצ'נסקי שמעון אליעזר