איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (יעקובי) פורים פרומה   כצלר (קצלר) יצחק איזיק   פופל משולם
בלובשטיין (בלוישטיין) משה   לובמן (יצחקי) גיטל   רצון שלום
בסקינד יעקב   מוסאל יצחק   שניפר (גלזר) חסיה
טאדרוס (פינברג) סופיה   מרקוס חיה שרה   שפירא שרה פיגה
כהן אבשלום   מרקוס פטר הימן