איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אושדי (בן שלום) חיים   חומה יוסף עזרא   רזניק פרץ
דמארי יהודה   מאירוביץ (סורצ'קין) זינה   רטנר זוסיה צפורה
דמארי נעמי   מאירוביץ עקיבא   שובלי (בן שלמה) סעדיה
זיידמן אהרון   פינשטיין יעקב ישראל   שליט (אהרונוביץ) שרה
זינגר יעקב מרדכי   קואנקה יצחק