איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אושדי (בן שלום) חיים   חומה יוסף עזרא   רטנר זוסיה צפורה
דמארי יהודה   מאירוביץ עקיבא   שובלי (בן שלמה) סעדיה
דמארי נעמי   פינשטיין יעקב ישראל   שליט (אהרונוביץ) שרה
זיידמן אהרון   קואנקה יצחק    
זינגר יעקב מרדכי   רזניק פרץ