איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון (הוכברג) חנה רות   הולמן (קמינסקי) שרה לאה   קנר (כנר) יעקב מנדל
אולינקי יונה   וינברג (כהן) שמחה זימל   קריבינס ווילבור
אוסובצקי יהושע   זילברמן יהושע טוביה   קרישבסקי שמחה סניה
אלקיים אהרון   טביב משה   קרישבסקי אזרחי (טפלינסקי) בתיה
בובשובר (כהן) שרה סוניה   טפר שלמה   קרצ'בסקי (כרצבסקי) מאיר
בלקינד ישראל   יעקובי שולמית אבישג   רצ'בסקי אהרון
גולדברג בנימין זאב   כהן משה אהרון   שכטר רחל
גפן אורי שם טוב   כהן (טשסטקובסקי) שמואל   שמוטקין דב משה
גרינשפון (קלס) בילה   מדורסקי צבי   שרמן משה
דרובין יוסף   סמיטמן שלמה    
הובר שלמה   קאושנסקי שרה