איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלכמיסטר (אלכימיסטר) מאיר   ולד חיה   מזרחי (מוסאל) שמעה שושנה
בניסוביץ רחל לאה   חיסין חיים   מרגולין דוד
ברויזמן אמה טעמע   יצחקי (יצחקוב) מיכאל   מרקוביץ יצחק
ברויזמן יעקב אשר   כהן ארזי (זריהן) פלור   סופר עליזה
גורדון שמשון   כרסנתי נסים   סיבהי חיים
דב הנוך   לנדקר זיגפריד שלמה   רוזן שרגא פייבוש
ויסמן עמרם   מזי"א (גוטמן) איגניה   שמוליצ'נסקי (סמוליצ'נסקי) יעקב זאב