איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברבאיה יהושע   כץ (וייסנשטרן) פראדיל פאני   סמילנסקי (טלר) צלה
אלזנר שאול   לוין (קפלן) בתיה גולדי   פוחצ'בסקי (פינשטיין, נפש) נחמה
בסקינד (צלליכין) רוחמה   לונדון אהרן   פינברג (ציפרמן) ברטה
ברקוביץ (ארקין) שינה ליבה אהובה   מרגולין אסתר   צ'רנוב יואל
דומבק אהרון   מרחוביץ (פופוביץ) בילה רבקה   קזושנר צפורה פייגה
זייצוב יפה   מרחוביץ ישראל ליב   ריבקינד חיים
חיטרוש יעקב   נוימן יצחק