איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון משה   הלוי משה   מוסאל נחום
בילסטוצקי לאה   זוסקביץ טוביה   מירנסקי חנה אדילה
בלקינד מאיר עתניאל   זלצמן גאלדע   מרקה קראוזה יהודית
ברניצקי נתן   טיכו יוסף   פופקו רייזל רשה
גרינבלט משה   טפר ישראל   פכט צבי
דיסקין אהרון   כהן (נוסבאום) מלכה מיטה   רוזנטהל פלורה
דרובין חננאל   לובמן שלמה   רנד גיטל גיזלה
הורביץ (יפה) רבקה מלכה   ליבונטין (חושי הארכי) יחיאל יוסף   שניפר נתן
הייפרט (אלינגר) קילה צפורה   ליפשיץ משה